×

นักลงทุนญี่ปุ่น 570 ราย พบ ‘บิ๊กตู่’ ดูงานอีอีซี เผยกังวลโครงการไม่ต่อเนื่อง

11.09.2017
  • LOADING...

     นักลงทุนญี่ปุ่น 570 รายเดินทางมาเยือนประเทศไทย โดย นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีว่าการเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ) นำคณะเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

     พลเอกประยุทธ์กล่าวกับคณะนักลงทุนญี่ปุ่น โดยเน้นย้ำให้คณะนักลงทุนมั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งไทย-ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กันมายาวนานถึง 130 ปี พร้อมขอบคุณนักลงทุนญี่ปุ่นที่ให้เวลามาเยือนประเทศไทยถึง 3 วัน แสดงให้เห็นว่านักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับไทย

     พลเอกประยุทธ์ยืนยันถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ว่าเป็นโครงการระยะยาวที่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาก็จะต้องดำเนินโครงการนี้ต่อ เพราะโครงการอีอีซีตราเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติ รวมถึงถูกกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขณะที่ทุกอย่างมีขั้นตอน กรอบเวลา และสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนที่ชัดเจน โดยอุตสาหกรรมใดที่เราต้องการก็จะได้สิทธิประโยชน์มาก นอกจากนี้ไทยยังมีแผนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมของอีอีซี ซึ่งเป็นแผนต่อเนื่อง 5 ปี (2560-2564)

 

 

     “การร่วมมือในครั้งนี้ ถ้าเราร่วมมือกันช้าเกินไป ผมคิดว่าเราจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ ผมคิดว่าในฐานะที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าไปไกลแล้ว ฉะนั้น Don’t let anyone behind. อย่าปล่อยไทยไว้ข้างหลัง” พลเอกประยุทธ์กล่าว

     นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ยังพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการประกอบธุรกิจว่าเป็นสิ่งที่โลกกำลังให้ความสำคัญ และประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วว่าเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ รวมถึงอยากให้ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำในการพัฒนาเอสเอ็มอีของโลกช่วยผลักดันให้เอสเอ็มอีไทยเข้มแข็งขึ้น โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเกี่ยวข้องกับนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างเทคโนโลยีของเอสเอ็มอีไทยให้ตรงกับความคาดหวังของญี่ปุ่นด้วย

 

 

     หลังนายกรัฐมนตรีพูดเสร็จ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนญี่ปุ่นถามคำถาม

     โดยตัวแทนจากหอการค้าทั่วประเทศญี่ปุ่นถามว่า อีอีซีเป็นโครงการที่จะมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับสูง ซึ่งทางญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่อยากจะขอความเชื่อมั่นจากนายกรัฐมนตรีว่าโครงการนี้จะมีความพัฒนาต่อเนื่องทั้งในระยะกลางและระยะยาว เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนเพิ่มในประเทศไทย

     ด้านพลเอกประยุทธ์ตอบคำถามว่า ขอให้ท่านมั่นใจว่าเราจะรักษาโครงการนี้ให้ต่อเนื่อง เรามีแผนลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5 ปีแรก และมีต่อเนื่อง 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงอนาคตจะไม่ได้มีแค่ภาคตะวันออก แต่จะมีการพัฒนาในรูปแบบเดียวกันนี้กับทั้งภาคเหนือและใต้ทั่วประเทศ เชื่อมโยงการค้าชายแดนและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอยากให้ญี่ปุ่นพิจารณาประเด็นสำคัญคือ ไทยมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเหมาะสมต่อการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ในอดีตเรามีโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งอีอีซีครั้งนี้เป็นการพัฒนาสู่ขั้นที่สูงกว่า

     สำหรับกำหนดการของนักลงทุนญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายนนี้ หลังการพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้ว

 

 

     วันที่ 12 กันยายน มีการจัดสัมมนา Symposium on Thailand 4.0 towards Connected Industries ชี้แจงให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้าใจแนวโน้มและนโยบายการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ที่สำคัญ มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ 300 รายกับคณะของญี่ปุ่นที่แบ่งโซนไว้ 4 โซนคือ ชิ้นส่วนยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ไบโอเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมบริการ ส่วนโซนที่ 5 เป็นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าและลงทุน นอกจากนี้ภายในงานยังจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) รวม 7 ฉบับ

     ส่วนวันสุดท้าย วันที่ 13 กันยายน นำคณะนักลงทุนทั้งหมดลงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising