×

ไทยเชิญผู้เชี่ยวชาญ IUCN ให้คำปรึกษาเพื่ออนุรักษ์แหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน พ.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
27.10.2022
  • LOADING...
มรดกโลก

วันนี้ (27ตุลาคม) ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่กลุ่มป่าแก่งกระจานของประเทศไทย ได้รับการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 

 

รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด ที่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ป่า จึงได้เห็นควรให้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ให้เข้ามาช่วยเหลือในการเตรียมการทบทวนสภาพทั่วไปในการอนุรักษ์กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้เป็นไปตามแนวทางการอนุรักษ์มรดกโลกทางธรรมชาติ

 

ไตรศุลีกล่าวต่ออีกว่า การเข้ามาดำเนินการเพื่อให้คำปรึกษาจะอยู่ภายใต้สัญญา IUCN Advisory Mission to the World Heritage Property: Kaeng Krachan Forest Complex (Thailand) ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา จากนั้นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะลงนามร่วมกับผู้ประสานงานกับ IUCN ต่อไป

 

ไตรศุลีกล่าวด้วยว่า ผู้เชี่ยวชาญจาก IUCN จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจให้คำปรึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยใช้เวลาลงพื้นที่ 8 วัน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเขตพื้นที่มรดกโลกเพื่อเพิ่มโอกาสการเชื่อมต่อของพื้นที่ ผนวกพื้นที่อนุรักษ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การจัดการเขตกันชนของพื้นที่ป่ามรดกโลก การประเมินการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อุทยานแห่งชาติ 2562, พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ป่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

 

นอกจากนี้ จะมีการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ ในการจัดการพื้นที่มรดกโลกเพื่อสนับสนุนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน การหาทางเลือกสำหรับดำเนินการในอนาคตในการรักษาความเชื่อมโยงทางชีววิทยาในพื้นที่ข้ามพรมแดนที่ติดกับพื้นที่มรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน การประเมินสถานะประชากรชนิดพันธุ์ที่สำคัญของพืชป่าและสัตว์ป่า ตลอดจนประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่และที่วางแผนไว้รวมถึงเขื่อนและถนน

 

“หลังจากลงพื้นที่แล้วผู้เชี่ยวชาญของ IUCN จะต้องทำรายงานเสนอต่อประเทศไทย ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากลงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลแนวทางการอนุรักษ์กลุ่มป่าแก่งกระจานให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป” ไตรศุลีกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising