×

นายกฯ ยินดี เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก ชี้จุดเริ่มต้นศูนย์กลางการเรียนรู้ หวังต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทย

โดย THE STANDARD TEAM
19.09.2023
  • LOADING...
เศรษฐา ทวีสิน ยินดี เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลก

วันนี้ (19 กันยายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวแสดงความยินดีภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 มีมติให้ขึ้นทะเบียนแหล่งเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกว่า ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยทุกคน ตนขอขอบคุณคณะกรรมการมรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาอย่างยิ่ง ที่เล็งเห็นคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของเมืองโบราณศรีเทพ และมีมติขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในวันนี้ ซึ่งเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 3 พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถกำหนดอายุได้ก่อนประวัติศาสตร์ 

 

เศรษฐากล่าวว่า นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่ที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมสมัยทวารวดีแล้ว ยังมีลักษณะโดดเด่นกว่าเมืองในยุคเดียวกัน มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ได้รับการยอมรับในชื่อ ศิลปะสกุลช่างศรีเทพ การขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องสถานที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และเป็นสมบัติอันล้ำค่า ไม่เพียงแต่ต่อคนทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเพื่อคนรุ่นหลังต่อไป ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านในการเยี่ยมเยือนแหล่งมรดกโลกเมืองโบราณศรีเทพ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับประชาชนชาวไทย

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising