×

ฝ่าพายุความผันผวนการลงทุน ในช่วงเวลาของความไม่แน่นอน

24.10.2023
 • LOADING...
เงิน

เมื่อโลกยังไม่เคยว่างเว้นจากคลื่นของความวุ่นวาย การลงทุนที่ชาญฉลาดจึงเหมือนกับการบังคับเรือที่ต้องฟันฝ่าพายุเพื่อให้รอดพ้นความวุ่นวายนี้ได้ ในช่วงจังหวะที่ยังมีความขัดแย้งจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกองกำลังฮามาส ซึ่งหากลามไปทั่วตะวันออกกลางอาจกระทบต่อปริมาณน้ำมันในตลาด และทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 

 

นั่นยังไม่รวมถึงโอกาสเกิดข้อขัดแย้งในอนาคตระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเกี่ยวกับประเด็นของไต้หวัน ทั้งแรงกดดันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งอาจกระทบต่อการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ เกิดทิศทางของกระแสเงินทุนทั่วโลกที่ต่างแสวงหาแหล่งเก็บเงินที่ปลอดภัย และไหลกลับไปสู่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้น 

 

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ตลาดทุนเกิดความผันผวน เป็นที่มาถึงความกังวลสำหรับนักลงทุน และเป็นส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจต่อการพิจารณาก่อนเข้าลงทุน ซึ่งนั่นไม่เพียงแต่ปกป้องให้พอร์ตลงทุนปลอดภัย แต่ยังอาจสร้างมุมที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนในภาวะผันผวนเช่นนี้ได้อีกด้วย

 

ในการสำรวจน่านน้ำที่มีพายุแบบนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเรดาร์นำทางให้เข้าใจสถานการณ์ข้างหน้า การอ่านค่าปัจจัยในระดับมหภาคจึงมีส่วนสำคัญ การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนสามารถพิจารณาได้จาก 10 ปัจจัยสำคัญต่อไปนี้ 

 

 1. อัตราเงินเฟ้อ: อัตราเงินเฟ้อที่สูงจะกัดกร่อนมูลค่าที่แท้จริงของการลงทุน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้ง ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่มักจะให้ผลตอบแทนดีในภาวะเงินเฟ้อ เช่น อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้นในภาคส่วนที่มีอำนาจในการกำหนดราคา
 2. อัตราดอกเบี้ย: นโยบายของธนาคารกลางจะคาดเดาได้ยากขึ้นในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง จึงควรติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะหากมีการปรับเพิ่ม/ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อัตราที่ต่ำกว่าอาจส่งผลดีต่อพันธบัตรและหุ้นปันผล
 3. การเติบโตของ GDP: ท่ามกลางความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์ ให้ประเมินอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศที่ลงทุน กระจายความเสี่ยงข้ามประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและเจาะเข้าสู่ภูมิภาคที่มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง
 4. อัตราการว่างงาน: อัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ สามารถพิจารณาการลงทุนเชิงรับ เช่น หุ้นสาธารณูปโภคหรือพันธบัตรรัฐบาล ในช่วงเวลาดังกล่าว
 5. อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนระหว่างประเทศและความตึงเครียดทางการค้า ซึ่งการลงทุนจะสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการกระจายการถือครองสกุลเงินในหลายสกุล หรือใช้เครื่องมือทางการเงินป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 6. ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค: ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูง มักจะนำไปสู่การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น การลงทุนสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนและบริษัทที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
 7. นโยบายการค้า: จับตานโยบายการค้าและอัตราเก็บภาษีศุลกากร เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่ต้องพึ่งพาการค้าโลกอย่างมาก การลงทุนสามารถกระจายการลงทุนข้ามบริษัทที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
 8. นโยบายของรัฐบาล: ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล เนื่องจากอาจมีความผันผวนอย่างมากในระหว่างความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงด้านภาษี กฎระเบียบของอุตสาหกรรม หรือมาตรการกระตุ้นทางการคลังอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อภาคส่วนและธุรกิจเฉพาะ
 9. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ น้ำมัน และโลหะมีค่า อาจได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และความตึงเครียดทางการค้า การลงทุนสามารถจัดสรรส่วนหนึ่งของพอร์ตลงทุนให้กับสินทรัพย์เชิงรับ เช่น ทองคำ พันธบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ หุ้นปันผล ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้สามารถเป็นที่หลบภัยได้ดีในช่วงเวลาที่เกิดความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ อาจเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน เพื่อใช้ประโยชน์จากการปรับตัวของราคาน้ำมัน กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ การผลิต และการจัดจำหน่ายจะได้รับประโยชน์
 10. ความขัดแย้งและความมั่นคงระดับโลก: สงครามและความขัดแย้ง ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญ การลงทุนสามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงต่อภูมิภาคเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น

 

นอกจากนี้ เครื่องมือและกลยุทธ์เชิงปริมาณยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการและปรับพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน อย่างเช่น 

 1. การจัดการความเสี่ยง: โดยใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น คำสั่งหยุดการขาดทุนและการป้องกันข้อเสีย เพื่อจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 2. การจำลองสถานการณ์: โดยใช้การวิเคราะห์สถานการณ์เชิงปริมาณ เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อการลงทุน ซึ่งอาจใช้ข้อมูลในอดีตมาจำลองเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นว่าจะส่งผลกระทบต่อพอร์ตลงทุนอย่างไร ซึ่งวิธีนี้ สามารถช่วยให้เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่แตกต่างกันได้
 3. การซื้อขายด้วยอัลกอริทึม: ระบบการซื้อขายด้วยอัลกอริทึม จะสามารถช่วยตัดสินใจลงทุนได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ตอบสนองทันต่อตลาดและเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

 

การลงทุนในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความท้าทายทางเศรษฐกิจนั้นมีความซับซ้อน แต่หากนักลงทุนใช้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ การทำความเข้าใจความซับซ้อนของความขัดแย้งระดับโลก และใช้กลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบคอบ นักลงทุนจะสามารถปกป้องและเพิ่มผลตอบแทนพอร์ตได้ดีขึ้น แม้ว่าความเสี่ยงทั่วโลกจะทวีความรุนแรงมากขึ้นก็ตาม ขณะที่กำลังฝ่าน่านน้ำที่ไม่แน่นอนเหล่านี้ อย่าลืมปรับแนวทางการลงทุนให้สอดคล้องไปกับความขัดแย้งและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่ เหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น แต่กลยุทธ์ที่รอบคอบและหลากหลาย รวมกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถช่วยให้จัดการกับความท้าทายเหล่านี้ได้ดีขึ้น ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน ความรู้ และข้อมูลจะเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดี ที่จะช่วยกำหนดตัวเลือกและแนวทางการลงทุนที่ชาญฉลาด เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้นได้

 • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising