×

อินโดนีเซียพร้อมย้ายเมืองหลวงเก่า และตั้งชื่อใหม่ว่า ‘Nusantara’ (นูซันตารา)

23.01.2022
  • LOADING...
Nusantara

หลังมีแผนย้ายเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียไปตั้งรกรากใหม่ยังเขตกาลิมันตัน บนเกาะบอร์เนียว รัฐบาลอินโดนีเซียก็ได้ชื่อเมืองหลวงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีมติใช้ชื่อว่า ‘Nusantara’ (นูซันตารา)

 

การย้ายเมืองหลวงนี้เกิดขึ้นจากความกังวลของรัฐบาล เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงว่าเมืองจาการ์ตากำลังกลายเป็นเมืองบาดาลในอนาคต 

 

อินโดนีเซียประสบปัญญาดินทรุด เนื่องจากการขุดน้ำบาดาล การขยายตัวของประชากรหนาแน่นและเชิงโครงสร้างยากแก้ไข ประกอบกับปัญหาโลกร้อน น้ำทะเลหนุนสูง ทำให้รัฐบาลตัดสินใจย้ายเมืองหลวงใหม่ 

 

ซูฮาร์โซ โมโนอาร์ฟา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนการพัฒนาแห่งชาติของอินโดนีเซีย แสดงความคิดเห็นในรายการโทรทัศน์รัฐสภาอินโดนีเซียว่า “การย้ายเมืองหลวงไปยังกาลิมันตันขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลายประการ ความได้เปรียบในภูมิภาค สวัสดิการ และด้วยวิสัยทัศน์ทั้งหมด เมืองนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่”

 

ปีนี้ถือเป็นก้าวแรกในการย้ายเมืองหลวงไปยังพื้นที่กาลิมันตัน ทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียว การย้ายถิ่นฐานไปยังนูซันตาราครั้งนี้คาดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียใช้เงินมากว่า 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และใช้เวลาถึงปี 2045 จึงจะแล้วเสร็จ

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising