×

กบน. เคาะขึ้น ‘ราคาดีเซล’ อีกลิตรละ 1 บาท ดันราคาขายปลีกเฉียด 33 บาทต่อลิตร

30.05.2022
  • LOADING...
ราคาดีเซล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ในวันนี้ (30 พฤษภาคม) มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศขึ้น 1 บาทต่อลิตร จาก 31.94 บาทต่อลิตร เป็น 32.94 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า รัฐบาลจะยังเข้าไปช่วยเหลือราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง เพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลเกินกว่าลิตรละ 35 บาทตามเพดานที่กำหนดไว้ โดยการปรับขึ้นอัตราดีเซลครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังผันผวนต่อเนื่อง จากหลายปัจจัยที่เกิดกับประเทศขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 149.49 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าอยู่ที่ 138 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยเฉพาะมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเชีย และน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ ที่ลดลง ประกอบกับประเทศจีนเตรียมการเปิดประเทศ

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในช่วงสัปดาห์หน้า โดยมองว่าราคาน่าจะยังทรงตัวในระดับสูง หากไม่มีปัจจัยที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น การปรับราคาดังกล่าวจึงเป็นการทยอยปรับขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมากนัก ซึ่งวันที่ 6 มิถุนายน 2565 กบน. จะพิจารณาทบทวนราคาดีเซลประจำสัปดาห์อีกครั้ง โดยจะคำนึงถึงราคาน้ำมันตลาดโลกเป็นปัจจัยหลัก และฐานะกองทุนเป็นองค์ประกอบ และหลังจากเดือนมิถุนายนนโยบายจะเป็นอย่างไร ต้องมาพิจารณาหารือกันอีกครั้ง

 

ปัจจุบันประมาณการฐานะกองทุน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ติดลบ 81,395 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 45,968 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 35,427 ล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นการปรับอัตราดีเซลขึ้นครั้งนี้ ช่วยลดภาระการอุดหนุนของกองทุนประมาณ 60 ล้านบาทต่อวัน คิดเป็น 1,800 ล้านบาทต่อเดือน ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กองทุนสามารถดูแลราคาขายปลีกดีเซลในประเทศได้นานขึ้น

 

สำหรับความคืบหน้าการกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาอุดหนุนราคาน้ำมันเพิ่มเติมนั้น ขณะนี้สถาบันการเงินได้นำปัจจัยต่างๆ รวมถึงการปรับขึ้นราคาดีเซลแต่ละครั้งที่มีส่วนเสริมสภาพคล่องกองทุนให้ดีขึ้น ช่วยลดภาระการชดเชยของกองทุน เป็นข้อมูลด้านบวกในการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดการกู้ที่สถาบันการเงินจะนำไปประกอบการพิจารณา 

 

อย่างไรก็ตาม กองทุนยืนยันหลักการการกู้จะพิจารณาอย่างรอบคอบ ยึดหลักมีวินัยการเงินการคลังในการกู้เท่าที่จำเป็น และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่สร้างหนี้เกินตัว ที่สำคัญกองทุนยังมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 6(2) ว่าด้วยเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอาจจัดสรรให้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจำเป็น ให้สถาบันการเงินเชื่อมั่นว่ากองทุนยังมีรัฐบาลหนุนหลังอยู่

 

ทั้งนี้ กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา อยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร และจะทยอยปรับขึ้น/ลงตามสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ รวมทั้งขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลรอบสอง โดยปรับลดอัตราภาษีลง 5 บาทต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฎาคม 2565 คิดเป็นฐานภาษีที่ลดจริงสำหรับดีเซล B5 อยู่ที่ 4.65 บาทต่อลิตร ซึ่งไม่ได้นำไปลดราคาหน้าสถานีน้ำมันทันที เพราะต้องนำมาช่วยกองทุนพยุงราคาดีเซลให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมได้นานขึ้น

 

นอกจากนี้ วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป ราคาก๊าซหุงต้มยังทยอยปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ส่งผลให้ราคาแอลพีจีขนาดถัง 15 กิโลกรัม จะปรับขึ้น 15 บาท ไปอยู่ที่ 363 บาทต่อถัง จากเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 348 บาทต่อถัง ซึ่งเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนเมษายนอยู่ที่ 333 บาทต่อถัง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising