×

คนละครึ่ง เฟส 5 ให้คนละ 800 บาท เริ่ม 1 ก.ย. ใช้ได้ถึง 31 ต.ค.

โดย THE STANDARD TEAM
26.07.2022
  • LOADING...
คนละครึ่ง

วันนี้ (26 กรกฎาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 กรอบวงเงินรวม 2.12 หมื่นล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่เกิน 26.5 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแต่สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565 โดยให้ประชาชนใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565

 

รูปแบบการดำเนินการ ภาครัฐร่วมชำระค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการทั่วไป และบริการขนส่งสาธารณะที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

 

คุณสมบัติ ต้องเป็นประชาชนสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สำหรับประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 และใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 14 กันยายน หรือระยะเวลาที่กระทรวงคลังกำหนด สำหรับประชาชนทั่วไปจะต้องใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 ครั้งแรกภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อความผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันสิทธิ หรือระยะเวลาที่กระทรวงคลังกำหนด

 

สิทธิประโยชน์ ภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนด ในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 800 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ โดยผู้ได้รับสิทธิสามารถซื้ออาหาร เครื่องดื่ม จากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร (Food Delivery Platform) ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหาร และ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งประชาชนที่ได้รับสิทธิจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising