×

คลังเผยผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉียด 22 ล้านคนแล้ว ก่อนปิดลงทะเบียน 31 ต.ค. นี้ เตือนใช้สิทธิ ‘คนละครึ่ง’ ให้ครบวงเงิน

25.10.2022
  • LOADING...
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผู้ลงทะเบียนโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใกล้แตะ 22 ล้านคนแล้ว ก่อนปิดลงทะเบียนวันที่ 31 ตุลาคมนี้ พร้อมเตือนใช้สิทธิคนละครึ่งให้ครบวงเงินภายในวันเดียวกัน

 

พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 25 ตุลาคม 2565 ณ เวลา 09.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 21,997,577 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,763,514 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 12,234,063 ราย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้นเป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง 

 

โดยการลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบจะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

 

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและมี ‘สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์’ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น ให้ติดต่อแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

 

เตือนเร่งใช้สิทธิให้ครบวงเงิน ‘ภายใน 31 ตุลาคมนี้’

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 และยังมีสิทธิคงเหลือ เร่งใช้สิทธิให้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ 

 

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตามช่องทางที่กำหนดจนถึงวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565

 

ขณะเดียวกันโฆษกกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 เฟส 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 5, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เฟส 3 และโครงการคนละครึ่ง เฟส 5

 

โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 38.24 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น 41,059.72 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

 

ยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 14,873.94 ล้านบาท, ร้านธงฟ้า 7,166.16 ล้านบาท, ร้าน OTOP 1,698.96 ล้านบาท, ร้านค้าทั่วไป 11,200.72 ล้านบาท, ร้านบริการ 572.60 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 45.33 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 9.69 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.31 หมื่นราย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising