×

เริ่มใช้คนละครึ่งเฟส 5 วงเงิน 800 บาท รัฐบาลเผย มีผู้ใช้สิทธิรายเดิมยืนยันร่วมโครงการแล้ว 18.76 ล้านราย

โดย THE STANDARD TEAM
01.09.2022
  • LOADING...
คนละครึ่งเฟส 5

วันนี้ (1 กันยายน) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการคนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคมนี้ โดยรัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการฯ 

 

สำหรับประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิหรือไม่เคยยืนยันตัวตน ขอให้เร่งยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิครั้งแรก โดยใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน ณ ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT โดยผู้มีสิทธิรายใหม่และรายเดิมจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตังภายในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 22.59 น. เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิ

 

สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 5 แล้วจำนวน 18.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.41 ของจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้นจำนวน 26.27 ล้านราย 

 

ส่วนประชาชนรายใหม่ฯ ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.3 แสนรายแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จนกว่ากระทรวงการคลังจะประกาศปิดรับสมัคร

 

อนุชากล่าวต่อไปว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ใช้วงเงินรวม 2.12 หมื่นล้านบาท ซึ่งรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และกระตุ้นรายได้ให้ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ผ่านการใช้จ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และบริการทั่วไป รวมถึงบริการขนส่งสาธารณะ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิวงเงินตามกรอบระยะเวลา เพื่อร่วมกันสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทุกระดับให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising