×

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวของคนเมืองทั่วโลก

16.08.2018
  • LOADING...

กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวน้อยไปไหม?

 

สวนสาธารณะเปรียบเหมือนปอดของคนเมือง แต่การขยายตัวของตัวเมืองในปัจจุบันทำให้พื้นที่สีเขียวลดจำนวนลงจนน่าใจหาย อย่างไรก็ดี เมืองใหญ่ๆ ในหลายประเทศยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหประชาชาติ เราไปดูกันว่ามีเมืองไหนบ้างที่มีปอดใหญ่พอสำหรับคนเมือง

 

 

ดูการจัดอันดับเมืองที่มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากที่สุดประจำปี 2018 (Green Area per Capita) โดย TravelBird ได้ที่ travelbird.nl/green-cities-index-2018

 

ภาพประกอบ: Pichamon Wannasan

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising