×
114064

TravelBird

16 สิงหาคม 2018

สัดส่วนพื้นที่สีเขียวของคนเมืองทั่วโลก

กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวน้อยไปไหม?   สวนสาธารณะเปรียบเหมือนปอดของคนเมือง แต่การขยายตัวของตัวเมืองในปัจจุบันทำให้พื้นที่สีเขียวลดจำนวนลงจนน่าใจหาย อย่างไรก็ดี เมืองใหญ่ๆ ในหลายประเทศยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหประชาชาติ เราไปดูกันว่ามีเมืองไหนบ้างที่มีปอดใหญ่พอสำหรับคนเมือง     ดูการจัดอัน...