×

ทำความรู้จักกองทุน ESG ลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่! พร้อมเปรียบเทียบเงื่อนไข LTF-SSF-TESG

14.11.2023
  • LOADING...
กองทุน TESG

เปิดเงื่อนไข ‘กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน’ (Thailand ESG Fund: TESG) กองทุนลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ปี 2566 

 

กระทรวงการคลังเตรียมออกกองทุนลดหย่อนภาษีใหม่ที่เรียกว่า กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท

 

สำหรับกติกาลงทุนในกองทุน TESG นี้ จะต้องเป็นการลงทุนระยะยาว 8 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อ ไม่ใช่ 8 ปีปฏิทิน

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมสรรพากรให้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการส่งเงินจ่ายกองทุนการออมต่างๆ เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF), กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น รวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท

 

โดยภายใต้กองทุน TESG ล่าสุดนี้ กรมสรรพากรจะให้วงเงินเพิ่มอีก 1 แสนบาท รวมเป็น 6 แสนบาท และไม่นับรวมกับกองทุนเพื่อการออมอื่นๆ

 

กระทรวงการคลังยังคาดหวังว่ากองทุน TESG นี้จะช่วยส่งเสริมการออมในระยะยาว ช่วยสนับสนุนการเติบโตของ ESG ช่วยบริษัทต่างๆ เปลี่ยนผ่านไปสู่ ESG มากขึ้น และช่วยเพิ่มจำนวนผู้ต้องการออมเงินให้เข้าสู่อุตสาหกรรมมากขึ้น

 

เปรียบเทียบกองทุนลดหย่อนภาษี LTF-SSF-TESG

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising