×

บช.น. ประกาศห้ามชุมนุม 50 เมตรรอบรัฐสภา 12-15 ก.ค. นี้ เพื่อความสงบเรียบร้อยในวันโหวตนายกฯ

โดย THE STANDARD TEAM
12.07.2023
  • LOADING...
ห้ามชุมนุม รัฐสภา

วานนี้ (11 กรกฎาคม) พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) พร้อมด้วย พล.ต.ต. โชคชัย งามวงศ์ รอง ผบช.น. ดูแลงานมั่นคง ลงนามคำสั่ง คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 315/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

 

ตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0015. (บก.น.1) 15/6302 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบรัฐสภาในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร 

 

โดยในวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงเพื่อให้การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 151/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 196/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 

 

จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบรัฐสภา รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมและพื้นที่ชุมนุมรอบรัฐสภาปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 00.00 น.

 

โดยแนบท้ายคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 315/2566 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แนวเขตพื้นที่ห้ามชุมนุมรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบพื้นที่รัฐสภา สำหรับพื้นที่ชุมนุมตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้พื้นที่ถนน 1 ช่องจราจรและทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียกกาย ฝั่งสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 710 ตารางเมตร เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising