×

พาชม ‘สวนจากภูผาสู่มหานที’ สวนป่าในกรุง แหล่งรวบรวมพรรณไม้จากทั่วประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
25.09.2023
  • LOADING...
สวนจากภูผาสู่มหานที

วันนี้ (25 กันยายน) ทีมช่างภาพข่าว THE STANDARD พาชมบรรยากาศยามเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินที่สวนจากภูผาสู่มหานที หรือสวนภูผามหานที ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สวนป่าที่เป็นส่วนต่อขยายจากสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในโครงการ Green Bangkok 2030 มีพื้นที่ 10 ไร่

 

สวนแห่งนี้แต่เดิมมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้ให้เอกชนเช่าพื้นที่ ต่อมาได้สิ้นสุดสัญญา มูลนิธิจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนป่ากลางกรุง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

สำหรับแนวความคิดในการออกแบบได้น้อมนำพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และนำเอาแนวพระราชเสาวนีย์ ‘ปลูกป่าในใจคน’ มาเป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ

 

สวนจากภูผาสู่มหานทีจะเป็นสถานที่เก็บรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ จากทั่วประเทศ พรรณไม้ทรงปลูกในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่พรรณไม้บนที่สูงไปจนถึงพรรณไม้ในที่ลุ่ม ตามแนวคิดจากภูผาสู่มหานที

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising