×

กทม. Big Cleaning สวนปทุมวนานุรักษ์ คืนสวนสาธารณะกลางเมืองให้ประชาชนได้ใช้บริการ

โดย THE STANDARD TEAM
12.04.2023
  • LOADING...
กทม. สวนปทุมวนานุรักษ์

วันนี้ (12 เมษายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสวนปทุมวนานุรักษ์ ปรับปรุงพื้นที่เตรียมเปิดให้ประชาชนใช้บริการ

 

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดสวนปทุมวนานุรักษ์ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) และมูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ ต้องการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในสวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน ที่จัดสร้างโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมอบให้มูลนิธิปทุมวนานุรักษ์ดูแลรับผิดชอบ 

 

โดยมีความประสงค์ที่จะส่งมอบสวนปทุมวนานุรักษ์ให้ กทม. เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในการเปิดให้บริการเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไป โดยกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กทม., สำนักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้และสนามหญ้า รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชน 

 

ทั้งนี้ สวนปทุมวนานุรักษ์จัดเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน มีพื้นที่ 38 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน โดยจัดสรรพื้นที่ภายในเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จัดสร้างในลักษณะสวนป่า โดยการปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ส่วนที่ 2 จัดทำเป็นสวนอเนกประสงค์ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการให้บริการ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นให้แก่คนกรุงเทพฯ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising