×

รัฐวิกตอเรียอนุญาตให้ผู้ป่วยเลือกจบชีวิตด้วยการการุณยฆาตได้เป็นรัฐแรกของออสเตรเลีย

21.06.2019
  • LOADING...

รัฐวิกตอเรียประกาศใช้กฎหมายอนุญาตให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถเลือกจบชีวิตด้วยวิธีการุณยฆาต (Euthanasia) ได้เป็นรัฐแรกของออสเตรเลีย เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก แดเนียล แอนดรูวส์ ผู้นำของรัฐที่เคยมีประสบการณ์สูญเสียคุณพ่อด้วยโรคมะเร็ง เมื่อปี 2016

 

แอนดรูวส์ระบุว่า เหตุผลหนึ่งที่เขาผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้มาโดยตลอด เพราะหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะคืนศักดิ์ศรีให้กับประชาชน ให้มีสิทธิในการตัดสินใจเลือกจบชีวิตโดยใช้วิธีการต่างๆ ด้วยตัวเอง

 

การฆ่าตัวตายภายใต้การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ (Physician-Assisted Suicide: PAS) ก็ยังคงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ จนกระทั่งรัฐวิกตอเรียประกาศใช้กฎหมาย Voluntary Assisted Dying Act 2017 อนุญาตให้ PAS เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายภายในรัฐแห่งนี้

 

ก่อนหน้านี้ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี ก็เคยเป็นพื้นที่ที่เคยประกาศใช้ Rights of the Terminally Ill Act 1995 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1996 ก่อนที่รัฐสภาออสเตรเลียจะมีมติทบทวน และยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในท้ายที่สุด

 

แต่อาจจะไม่ใช่ทุกกรณีที่สามารถเลือกจบชีวิตด้วยวิธีการการุณยฆาตได้ โดยจะให้สิทธิในการตัดสินใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีการวินิจฉัยแล้วว่า อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ราว 6 เดือนถึง 1 ปีเท่านั้น โดยอาจมีลักษณะอาการในกลุ่มของโรค เช่น โรคเซลล์ประสาทสั่งการเสื่อม (Motor Neurone Disease) โรคปลอกประสาทเสื่อม (Multiple Sclerosis) ร่วมด้วย รวมถึงอาจต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัว และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์หลายท่าน

 

ทางการรัฐวิกตอเรียคาดการณ์ว่า จะมีชาววิกตอเรียราว 12 คนใช้สิทธิเลือกจบชีวิตด้วยการการุณยฆาตในปีนี้ และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 150 คนในปีถัดๆ ไป โดยในรัฐอื่นๆ ของออสเตรเลียก็กำลังถกเถียงกันถึงประเด็นนี้เช่นกัน ในขณะที่คริสตจักรแสดงจุดยืนต่อต้านในประเด็นนี้

 

 

ภาพ: Sfam_Photo / Shutterstock

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories