×

สนธิรัตน์เปิดรับข้อเสนอกลุ่ม ERS 6 ประเด็น พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

03.08.2019
  • LOADING...
ERS 6

รมว.พลังงานเปิดรับข้อเสนอกลุ่ม ERS 6 ประเด็น ย้ำรับฟังทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนแนวทางที่สอดคล้องนโยบายเป็นประโยชน์ต่อประชาชน หนุนใช้พลังงานหมุนเวียน วางระบบรับซื้อปาล์มผลิตน้ำมันให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้านราคาและดึงภาคประชาสังคมร่วมปฏิรูป 

 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) นำโดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธาน ERS และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานอีกหลายท่าน ที่กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

 

“ผมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อปรับบทบาทและเปลี่ยนมิติด้านพลังงานของประเทศให้เป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งข้อเสนอของ ERS ทั้ง 6 ประเด็น เป็นเรื่องสำคัญ บางเรื่องผมคิดว่าสอดคล้องกับนโยบายพลังงานที่ตอบโจทย์การดูแลรากหญ้า เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และชุมชน ส่วนบางเรื่องผมยินดีจะนำมาพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอีกครั้ง”

 

สำหรับประเด็นที่ รมว.พลังงานสนับสนุนและขับเคลื่อน อาทิ มาตรการส่งเสริมระบบเชื้อเพลิงชีวภาพ การส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากผลผลิตเกษตร อาทิ ปาล์มน้ำมัน นำกลไกพลังงานยกระดับราคาพืชผลเกษตร แต่ควรสกัดการลักลอบนำเข้า การลงทะเบียนพื้นที่ปลูกปาล์ม และพัฒนามาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นต้น ส่วนเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคมเพื่อปฏิรูป

 

โดยข้อเสนอแนะด้านนโยบายพลังงานของกลุ่ม ERS ทั้ง 6 ประเด็น ประกอบด้วย 

  1. การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น 
  2. สำรวจ พัฒนา และจัดหาแหล่งพลังงานในประเทศ ลดการนำเข้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
  3. ลดการแทรกแซงและแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการพลังงานที่รัฐถือหุ้น เพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสะอาด 
  5. เพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพในธุรกิจพลังงาน 
  6. กระบวนการกำหนดนโยบายให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปด้านพลังงาน และเพิ่มบทบาทภาคประชาสังคม

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising