×

ศาลยันไม่ยกเลิกใช้กำไล EM ควบคุมตัวผู้ต้องหา ชี้มีประสิทธิภาพ

15.10.2019
  • LOADING...
EM Bracelets

วันนี้ (15 ตุลาคม) ปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ประธานกรรมการบริหารและจัดการระบบควบคุมติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวและการบังคับตามคำสั่งศาลโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า

 

ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวการยกเลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) ซึ่งส่งผลให้ประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนว่าสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปแล้วนั้น

 

ทางสำนักงานศาลยุติธรรมขอเรียนว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้นำอุปกรณ์ (EM) มาใช้อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลโดยไม่แยกตัวผู้กระทำความผิดออกจากสังคม ซึ่งเป็นการดำเนินการภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว

 

โดยกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยติดกำไล (EM) เพื่อคุมความประพฤติของจำเลย ซึ่งในปัจจุบันได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือกำไล EM ตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น 

 

สำนักงานศาลยุติธรรมขอชี้แจงว่ากรมคุมประพฤติดำเนินการจัดเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับติดตามตัว ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้ประกอบดุลพินิจผู้พิพากษาในการอนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 

 

ซึ่งทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคล (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างต่อเนื่อง และอุปกรณ์ที่สำนักงานศาลได้นำมาใช้นั้นมีประสิทธิภาพที่ดี ไม่มีข้อขัดข้อง และไม่พบการแจ้งเตือนที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 

 

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงมิได้มีการยกเลิกการใช้อุปกรณ์ EM แต่อย่างใด บัดนี้ได้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีศาลทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน 166 ศาล

 

ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีเงินประกันตัว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวอย่างเท่าเทียม

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories