×

โพลชี้ประชาชนเชื่อเลือกตั้ง 66 มีแนวโน้มซื้อเสียง ใช้อำนาจรัฐหาเสียง มองการเมืองวุ่นวายเหมือนเดิม

โดย THE STANDARD TEAM
08.01.2023
 • LOADING...
เลือกตั้ง 66

วันนี้ (8 มกราคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และโควิด ในปี 2566 สำรวจระหว่างวันที่ 3-6 มกราคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และโควิดในปี 2566

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองไทยโดยทั่วไปในปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 พบว่า

 

 • ร้อยละ 45.27 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายเหมือนเดิม
 • ร้อยละ 36.11 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายมากขึ้น 
 • ร้อยละ 10.07 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะวุ่นวายน้อยลง 
 • ร้อยละ 7.86 ระบุว่า สถานการณ์ทางการเมืองจะไม่วุ่นวายเลย 
 • ร้อยละ 0.69 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 พบว่า

 

 • ร้อยละ 62.60 ระบุว่า มีแนวโน้มว่าจะมีการซื้อเสียงเลือกตั้ง
 • ร้อยละ 36.56 ระบุว่า มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้อิทธิพล และ/หรืออำนาจรัฐในการหาเสียง 
 • ร้อยละ 33.74 ระบุว่า จะมีการโกงการเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถเอาผิดผู้บงการได้
 • ร้อยละ 29.39 ระบุว่า จะมีการใช้เงินในการหาเสียงมากกว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด และจะมีแค่การทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งในเรื่องเล็กๆ ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
 • ร้อยละ 20.23 ระบุว่า จะไม่มีการซื้อเสียงเลือกตั้ง 
 • ร้อยละ 16.95 ระบุว่า จะไม่มีการใช้อิทธิพล และ/หรืออำนาจรัฐในการหาเสียง 
 • ร้อยละ 12.82 ระบุว่า จะมีการใช้เงินในการหาเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด 
 • ร้อยละ 11.30 ระบุว่า จะไม่มีการทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง 
 • ร้อยละ 4.05 ระบุว่า จะมีการโกงการเลือกตั้ง และสามารถเอาผิดผู้บงการได้ 
 • ร้อยละ 0.53 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 พบว่า

 

 • ร้อยละ 37.25 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น 
 • ร้อยละ 34.51 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเหมือนเดิม 
 • ร้อยละ 28.09 ระบุว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะแย่ลง
 • ร้อยละ 0.15 ระบุว่า เฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทย ปี 2566 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 พบว่า

 

 • ร้อยละ 35.57 ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิดจะไม่น่ากลัวอีกต่อไป
 • ร้อยละ 32.06 ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิดจะลดน้อยลง 
 • ร้อยละ 19.70 ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิดจะเหมือนเดิม 
 • ร้อยละ 12.67 ระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิดจะรุนแรงขึ้น
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising