×

กกต. ย้ำเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ 28 มีนาคมนี้ หากประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์ ขอแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
25.03.2021
  • LOADING...
กกต. ย้ำเลือกตั้งเทศบาลวันอาทิตย์ 28 มีนาคมนี้ หากประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์ ขอแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิ์ทางการเมือง

วันนี้ (25 มีนาคม) แสวง บุญมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการเลือกตั้งเทศบาลที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยขอให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกคน หากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเสียสิทธิ์ทางการเมือง 6 ประการคือ

 

  1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
  2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
  3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
  5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
  6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

 

อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ขอให้แจ้งเหตุ ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน หรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน ณ ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ทางการเมือง และหากพบเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งได้กับหน่วยงานท้องถิ่นหรือทางแอปพลิเคชัน ‘ตาสับปะรด’ พร้อมฝากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ออกไปเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อท้องถิ่นจะได้พัฒนา 

 

แสวงกล่าวอีกว่า สำหรับในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศยึดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เช่น การตั้งจุดคัดกรอง ซึ่งจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising