×

กกต. รับรองพรรคกล้า หวังรื้อระบบการเมืองล้าหลัง ย้ำหลักปฏิบัตินิยม มาเพื่อลงมือทำ

โดย THE STANDARD TEAM
30.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (30 มิถุนายน) กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า และอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรค พร้อมด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้ง รับมอบเอกสารรับรองเป็นพรรคการเมืองอย่างสมบูรณ์จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าวันนี้ 

 

ประเทศไทยในวันนี้มีความชัดเจนว่าบ้านเมืองมีความต้องการการเมืองที่สร้างสรรค์ ต้องการนักการเมืองที่พร้อมลงมือทำ ต้องการนักการเมืองที่เป็นมืออาชีพ นักการเมืองที่เข้าใจปัญหาของประเทศชาติและประชาชนอย่างลึกซึ้ง และที่สำคัญที่สุด นักการเมืองที่มีจิตสาธารณะ

 

พรรคกล้าจะทำการเมืองอย่างตรงไปตรงมา อะไรดีเราจะสนับสนุน อะไรไม่ดีเราพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เราจะไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก โดยที่เราจะยึดหลัก ‘ปฏิบัตินิยม’ ในการเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 

 

เราเป็นพรรคใหม่ เราจึงต้องมีผู้ร่วมอุดมการณ์ที่อยากเห็นประเทศไทยทันสมัย มั่งคั่ง และเป็นสุข พวกเรามีความตั้งใจสร้างพรรคกล้าให้เป็นที่รวมตัวของทุกคนที่อยากทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อบ้านเมือง และที่ไม่อยากเห็นคือประเทศไทยที่ล้าหลัง ไม่ว่าจะเป็นความล้าหลังในระบบราชการ ระบบการเมือง และระบบเศรษฐกิจ รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะวันนี้เราอยู่ในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

พรรคกล้าแบ่งภารกิจการทำงานเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยเป็น 5 กล่อง

  1. เศรษฐกิจใหม่เพื่อทุกคน
  2. เกษตรทันสมัย เกษตรพรีเมียม
  3. ศึกษาเพื่ออาชีพ
  4. คุณภาพชีวิตเป็นสิทธิ
  5. Soft Power เป็นอาวุธ

 

หลังจากนี้ภารกิจสำคัญของพรรคกล้าคือการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกหลักให้กับประชาชนในอนาคต เราจึงขอเชิญชวนผู้กล้าทุกคน ไม่ว่าจะในฐานะผู้สนับสนุน สมาชิกพรรค หรือผู้ร่วมงาน โดยที่เราจะเปิดพื้นที่ส่วนกลางในรูปของเว็บไซต์พรรคและเฟซบุ๊กเพจของพรรคในการรวมพลคนมีของ และจะมีการรับสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ klaparty.org ในเร็ววันนี้

 

วันนี้ประเทศไทยมีปัญหามากมายที่รอการแก้ไข เราจึงมีหน้าที่ในฐานะพรรคใหม่ที่จะทำตัวให้พร้อมที่จะเป็นทางเลือกหลักให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

 

พรรคกล้าขอเชิญชวนอีกครั้ง ประชาชนที่มีความต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก เป็นการเมืองที่ทำงานด้วยความสร้างสรรค์ มาร่วมกัน ‘ลงมือทำ’ ด้วยกันกับเรา

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising