×

ผลวิจัยชี้ ‘ความฉลาด’ ของเราได้มาจาก ‘แม่’

11.08.2017
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

2 Mins. Read
  • ยีนจากผู้เป็นแม่จะเป็นตัวกำหนดความฉลาดของลูก เนื่องจากความฉลาดจะถูกส่งต่อผ่านยีนที่มีโครโมโซมเอ็กซ์ ซึ่งเพศหญิงมีโครโมโซมเอ็กซ์ 2 ตัว ในขณะที่เพศชายมีเพียง 1 ตัวเท่านั้น
  • นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งมินเนโซต้า (University of Minnesota) พบว่าเด็กที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับแม่ จะมีความสามารถในการแก้โจทย์เกมที่ซับซ้อนได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี และยังแสดงความหงุดหงิดในขณะที่แก้ไขปัญหาน้อยกว่า
  • Aarhus BSS แสดงผลการศึกษาที่ระบุว่าแม่ที่มีอายุมาก มีแนวโน้มที่จะทำโทษหรือตะคอกลูกของตนน้อยกว่าแม่ที่มีอายุน้อย ซึ่งส่งผลทำให้ลูกเติบโตมาพร้อมปัญหาทางพฤติกรรม สังคม และอารมณ์ที่น้อยกว่า

     ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ และวิธีที่จะเช็กว่าเรา ‘ฉลาด’ แค่ไหน ให้ลองย้อนดูที่ ‘แม่’ ของเรานี่ล่ะ

     จากผลการศึกษาของเว็บไซต์ psychology-spot ระบุหลักฐานทางชีววิทยาที่ช่วยยืนยันว่า ยีนจากแม่ เป็นตัวกำหนดความฉลาดของลูกน้อย

 

 

     XX

     ยีนจากผู้เป็นแม่จะเป็นตัวกำหนดความฉลาดของลูก เนื่องจากความฉลาดจะถูกส่งต่อผ่านยีนที่มีโครโมโซมเอ็กซ์ ซึ่งเพศหญิงมีโครโมโซมเอ็กซ์ 2 ตัว ในขณะที่เพศชายมีเพียง 1 ตัวเท่านั้น แถมความฉลาดที่เราอาจจะได้จากพ่อผ่านยีนก็ยังถูกระงับการทำงานอีกด้วย

     นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการศึกษาในปี 1994 ของ Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit ที่จัดสัมภาษณ์คนกว่า 12,686 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 14-22 ปี และผลลัพธ์ที่ได้คือ ความฉลาดทางปัญญา (IQ) เชื้อชาติ การศึกษา และระดับสถานภาพทางสังคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักของความฉลาดนั้น ได้มาจากแม่ล้วนๆ

     รวมทั้งการส่งต่อดีเอ็นเอ ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) ที่ลูกจะได้จากผู้ที่เป็นแม่เท่านั้น ซึ่งไมโทคอนเดรียจะช่วยดูแลกระบวนการเมตาบอลิซึม การที่ร่างกายของเรามีไมโทคอนเดรียที่ดี ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลทำให้ระบบการทำงานของสมองนั้นดีตามไปด้วย

 

 

     1+1

     นอกเหนือจากหลักฐานทางชีววิทยาแล้ว การที่แม่ลูกใช้เวลาอยู่ด้วยกัน สร้างความผูกพันธ์ซึ่งกันและกัน ก็ช่วยส่งเสริมให้แม่ส่งต่อความฉลาดให้กับลูกได้

     ผลการศึกษาพบว่า แม่ รับบทบาทสำคัญในการดูแลลูกในช่วงการพัฒนาสติปัญญาของลูกวัยแรกเริ่ม ผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์และร่างกาย ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยังส่งผลต่อระดับสติปัญญาที่ดีด้วย

     นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งมินเนโซต้า (University of Minnesota) พบว่าเด็กที่มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับแม่ จะมีความสามารถในการแก้โจทย์เกมที่ซับซ้อนได้ตั้งแต่อายุ 2 ปี และยังแสดงความหงุดหงิดในขณะที่แก้ไขปัญหาน้อยกว่าด้วย เนื่องจากผู้เป็นแม่มักหยิบยื่นแรงสนับสนุนให้ลูกในการแก้ไขปัญหาได้มากกว่า ซึ่งส่งผลให้ลูกน้อยพัฒนาความสามารถของตัวเองต่อได้มากขึ้น

 

 

     30>20

     รู้หรือไม่ว่าแม่ที่มีอายุมาก มักเป็นแม่ที่ดีกว่าแม่ที่มีอายุน้อย

     Aarhus BSS แสดงผลการศึกษาที่ระบุว่าแม่ที่มีอายุมาก มีแนวโน้มที่จะ ทำโทษหรือตะคอกลูกของตนน้อยกว่าแม่ที่มีอายุน้อย ซึ่งส่งผลทำให้ลูกเติบโตมาพร้อมปัญหาทางพฤติกรรม สังคม และอารมณ์ที่น้อยกว่า  

     มีการศึกษาที่ติดตามเด็กในวัยเรียน พบว่าเด็กในวัย 7-11 ปีที่มีแม่อายุมาก จะมีการใช้ภาษาที่ดีกว่า ซับซ้อนกว่า และไม่มีปัญหาทางพฤติกรรม รวมทั้งสภาวะอารมณ์ขณะตั้งครรภ์ของผู้เป็นแม่ที่มีอายุมากจะเครียดน้อยกว่า และค่อนข้างมีทัศนคติด้านบวกต่อการรับบทบาทเป็นผู้ปกครอง ซึ่งอาจเป็นเพราะอายุที่มากขึ้น ทำให้คนเรามีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มากขึ้นตามไปด้วย

     อีกทั้งในสังคมปัจจุบัน ก็มีการยืนยันมาแล้วว่า สตรีเริ่มสร้างครอบครัว และมีบุตรคนแรกในช่วงวัยที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน อย่างในผลสำรวจของ Centers for Disease Control and Prevention ระบุว่า ก่อนหน้านี้ประมาณ 30 ปีที่แล้ว ผู้หญิงจะมีลูกคนแรกในช่วงวัย 20 ปี แต่ในปี 2016 ผู้หญิงที่มีอายุ 30-34 ปี กลับมีลูกเพิ่มสูงขึ้นถึง 103 คนต่อ 1,000 คน อย่างไรก็ตามช่วงวัยที่ผู้หญิงกลายเป็นแม่คนมากที่สุด คือวัย 28 ปี ซึ่งก็ถือว่าเป็นวัยที่สูงกว่าเมื่อก่อนอยู่ดี

 

     รู้อย่างนี้แล้ว ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ลังเลกับการมีครอบครัว จะไปเรียนต่อเพื่อสะสมความรู้ แล้วรอมีลูกตอนแก่กว่านี้สักนิดก็ไม่เสียหาย

 

ภาพประกอบ: พัชชา พูนพิริยะ 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising