Menu
163076

SC Asset จับมือ SCG และ DOW พัฒนานวัตกรรม ‘ถนนพลาสติกรีไซเคิล’ มุ่งหน้าสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) [PR NEWS]

โดย THE STANDARD TEAM
11.12.2018
  • LOADING...
  • Loading...

HIGHLIGHTS

2 MINS READ
  • หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่กำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของโลกในอนาคตคือ Circular Economy หรือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มาแทนที่แนวคิด Linear Economy หรือแนวคิดเศรษฐกิจเส้นตรง
  • SC Asset คือหนึ่งในองค์กรที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจัง ด้วยการ Co-create กับ SCG และ DOW นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้าง ‘ถนนพลาสติกรีไซเคิล’ มาใช้ในธุรกิจอสังหาไทยเป็นรายแรก
  • โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล เป็นนวัตกรรมเกิดจากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วประมาณ 8-10% ไปผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ปูถนน

ขณะที่ทรัพยากรของโลกกำลังหมดไปอย่างรวดเร็ว สวนทางกับปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่นี้คงไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อต่อชีวิตให้โลกใบนี้มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น

 

หนึ่งในแนวคิดสำคัญที่กำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของโลกในอนาคตคือ Circular Economy หรือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มาแทนที่แนวคิด Linear Economy หรือแนวคิดเศรษฐกิจเส้นตรง

 

ขณะที่แนวคิดเศรษฐกิจเส้นตรงเน้นไปที่การทำกำไรสูงสุด นำทรัพยากรมาใช้ผลิตเพื่อขายให้ผู้บริโภค ก่อนจะปล่อยทิ้งไป แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกลับให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน เพื่อนำกลับมาใช้หมุนเวียนในระบบด้วยนวัตกรรม

 

SC Asset คือหนึ่งในองค์กรที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจัง ด้วยการ Co-create กับ SCG และ DOW นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้าง ‘ถนนพลาสติกรีไซเคิล’ มาใช้ในธุรกิจอสังหาไทยเป็นรายแรก

 

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างภาคธุรกิจอสังหาฯ กับ 2 องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมพลาสติกว่า

 

 

“เอสซี แอสเสทฯ มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้การเติบโตยั่งยืนใน 3 มิติหลัก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ดังนั้นการ Co-create ร่วมกันของ 3 ฝ่าย ระหว่างเอสซี แอสเสทฯ กับ เอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จึงเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยโครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล ที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงขบวนการรีไซเคิลที่นำขยะพลาสติกมาสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ใหม่ ยังธุรกิจอสังหาครั้งแรกในไทย โดยผลที่ได้นอกจากทำให้ถนนมีความแข็งแรงขึ้น ในส่วนลูกค้าจะได้ร่วมลดปริมาณขยะพลาสติกผ่านโครงการนี้ไปพร้อมๆ กัน”

 

โครงการถนนพลาสติกรีไซเคิล เป็นนวัตกรรมเกิดจากความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เพื่อสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วประมาณ 8-10% ไปผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้ปูถนน ทำให้ถนนมีความแข็งแรงและทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำมากขึ้น จากการทดสอบโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าถนนยางมะตอยที่มีพลาสติกใช้แล้วเป็นส่วนประกอบมีคุณสมบัติแข็งแรงคงทนมากขึ้น 15-33%

 

ทางด้าน เอสซีจี โดย ศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President  Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจีได้นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาคุณค่าของทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน โดยเอสซีจีพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในผู้ขับเคลื่อน และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ผ่านมาเอสซีจีได้จัดงาน SD Symposium งานสัมมนาระดับโลกในประเทศไทย โดยเอสซี แอสเสทฯ เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมงานและมีความมุ่งมั่นที่จะทำถนนพลาสติกรีไซเคิลตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จนเกิดเป็นความร่วมมือในการสร้างถนนพลาสติกรีไซเคิลร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นรูปธรรมในโครงการที่พักอาศัย นับเป็นโมเดลการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่สร้างการมีส่วนร่วมจากครัวเรือนในสังคมเมืองที่น่าชื่นชม”

 

 

ขณะที่ ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาระดับโลก ดาวมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อหาโซลูชันที่สามารถนำมาใช้ได้จริงบนหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหานี้อย่างยั่งยืน การทำถนนยางมะตอยจากพลาสติกเป็นอีกหนึ่งโซลูชันเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ขยะพลาสติก พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของถนนยางมะตอย ซึ่งดาวได้ริเริ่มสร้างถนนยางมะตอยจากพลาสติกรีไซเคิลมาก่อนหน้านี้ในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียรวมระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร จากความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่ายในครั้งนี้ จะสามารถผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติกในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณพลาสติกที่ออกไปสู่ทะเลได้อย่างเป็นรูปธรรม”

 

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของภาคธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเป็นส่วนสำคัญเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

MOST POPULAR