×

เพิ่มความมั่งคั่งให้พอร์ตด้วย ‘CIO Fund’ กองทุนรวมที่ได้รับการดูแลเสมือนกองทุนส่วนบุคคล

27.09.2023
  • LOADING...

ความผันผวนและแนวโน้มชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก สร้างผลกระทบต่อโลกของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่างไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เสี่ยง อย่างเช่น ตลาดหุ้น รวมถึงตราสารหนี้ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนสินทรัพย์ทางเลือกที่อาจมีความผันผวนเพิ่มมากขึ้น

 

บริบทเช่นนี้ทำให้การวางแผนการลงทุนและดำเนินการตามแผน เพื่อไปสู่เป้าหมายการเพิ่มพูนความมั่งคั่งนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งยังต้องใช้ต้นทุนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการ และอยู่ในเวลาที่ทันท่วงที

 

หากคุณเป็นผู้ลงทุนมืออาชีพ (นิยามในที่นี้ก็คือเป็นผู้ที่ออกแบบ วางแผน และลงทุน ตลอดจนติดตามปรับแผนการลงทุนด้วยตัวเอง) แม้ว่าสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นอาจจะกระทบคุณไม่มาก แต่ก็ย่อมส่งผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และหากคุณคือผู้ลงทุนรายย่อยที่วางแผนลงทุนด้วยตัวเอง แต่ไม่มีเวลาในการติดตามสภาวการณ์ลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ก็มีความเป็นไปได้สูงมากคุณจะ ‘พลาด’ เป้าหมายการลงทุนของตัวเอง

 

การลงทุนผ่าน ‘กองทุนรวม’ เป็นรูปแบบการลงทุนลำดับต้นๆ ที่ผู้ลงทุนนึกถึง โดยมีข้อดีที่เด่นที่สุดก็คือ มีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลเงินลงทุนของผู้ลงทุน 

 

เมื่อเป็นรูปแบบการลงทุนที่เน้นให้ผู้เชี่ยวชาญดูแล ผู้บริหารจัดการกองทุนหรือทีมที่ปรึกษาการลงทุนจึงมีความสำคัญ

 

UOB Privilege Banking ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลและบริหารจัดการความมั่งคั่ง มองเห็นความต้องการที่จะได้รับการดูแลด้านการลงทุนแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเอาชนะตลาดที่ผันผวนและมุ่งสู่เป้าหมายการลงทุนที่กำหนด จึงได้นำเสนอกองทุนจำนวน 2 กองทุน เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถผ่านพ้นสถานการณ์เชิงลบเช่นนี้ไปได้ 

 

โดยสองกองทุนที่ UOB Privilege Banking แนะนำนั้นเรียกว่า CIO Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่มีทีม CIO (Chief Investment Officer) ของ UOB Singapore เข้ามาเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จุดเด่นของ CIO Fund นี้ก็คือ การมีทีม CIO ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ซึ่งปกติจะดูแลการลงทุนให้เฉพาะลูกค้า Private Banking (หมายถึงต้องมีเงินลงทุนค่อนข้างสูง และมีเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหาร Private Fund ต่างๆ) เท่านั้น แต่วันนี้จะก้าวเข้ามาดูแลกองทุนให้กับผู้ลงทุนทั่วไปด้วย

 

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ สำหรับผู้ลงทุนที่จะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลการลงทุนให้ หรือเรียกได้ว่าได้สัมผัสประสบการณ์มี Private Fund ของตัวเอง 

 

รู้จัก UOB Singapore CIO

 

Chief Investment Office (CIO) ของธนาคารยูโอบี สิงคโปร์ (UOB Singapore) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน 10 คน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดการการลงทุนมากกว่า 15 ปี ด้านการวิจัยและการจัดการพอร์ตโฟลิโอจากสถาบันของธนาคารเอกชนที่มีชื่อเสียง คอยให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การนำเสนอมุมมองและคำแนะนำการลงทุนผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งได้ทำงานร่วมกับลูกค้าผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) และลูกค้าสถาบัน (Institutional) มาเกือบทศวรรษ (ตั้งแต่ปี 2014) ทำให้มีความเข้าใจและมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกัน โดยมีผู้นำทีมคือ Dr.Neo Teng Hwee ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการจัดการการลงทุนมากกว่า 25 ปี รวมถึงประสบการณ์ในการบริหารจัดการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ (Sovereign Wealth Funds) ของประเทศสิงคโปร์

 

 

ปัจจุบัน UOB Group ได้นำเสนอกองทุน CIO Fund เป็นกองทุน Flagship พร้อมขยายขอบเขตการให้บริการพิเศษนี้กับลูกค้าทั่วไปในวงกว้างเป็นครั้งแรก

 

รู้จัก CIO Fund ทั้งสองกองทุน

 

CIO Fund ที่ UOB Privilege Banking แนะนำนั้นมี 2 กองทุน ดังนี้ 

 

  1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ TH – หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ หรือ UIFT เป็นกองทุนผสม มีความเสี่ยงระดับ 5 โดย UIFT จะลงทุนในกองทุน United Income Fund – Class T USD Acc เป็นกองทุนหลัก ซึ่งจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd และกองทุนหลักกระจายการลงทุนไปทั่วโลก อาจลงทุนทางอ้อมในบริษัทข้างต้นผ่านกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และลงทุนโดยตรงในบริษัทผ่านตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเหล่านี้โดยตรง 

 

สัดส่วนหลักคือ หุ้นและตราสารหนี้ 50:50 และปรับเปลี่ยนได้ในกรอบ +-20 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด เป้าหมายการลงทุนของ UIFT คือสร้าง Income อย่างสม่ำเสมอและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมผ่านสินทรัพย์ที่หลากหลาย 


สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00788/UIFT-N

 

  1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกรท ฟันด์ TH – หน่วยลงทุนชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หรือ UGFT ลงทุนในกองทุนหลัก United Growth Fund – Class T USD Acc มีนโยบายการลงทุนหลักในกองทุนรวม, หุ้น, ETF และ REITs ทั่วโลก โดยจะลงทุนในหุ้น 80% และตราสารหนี้ 20% รวมทั้งมีความยืดหยุ่นเพิ่ม-ลดน้ำหนักการลงทุนได้ +- 20% ให้เหมาะกับภาวะตลาด มีความเสี่ยงระดับ 6 โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

 

สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00733/UGFT

 

UGFT จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และต้องเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้ โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดี

 

นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนผ่าน CIO Fund ได้ตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยง โดยลงทุนในลักษณะ Core Port คือเป็นสินทรัพย์หลักของพอร์ตการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ CIO Fund ทั้งสองกองทุนนี้ไม่กำหนดการลงทุนขั้นต่ำ สะท้อนถึงการเปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนรายบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการบริหารการลงทุนและความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงที่แท้จริง  

 

หากนักลงทุนสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ CIO Fund ดังกล่าว สามารถติดต่อที่ปรึกษาทางการเงิน (Client Advisor) ของ UOB Privilege Banking ได้ที่ โทร. 0 2081 0999 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising