×

จีนเตรียมเปิดรับชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตพำนักอาศัยที่ยังไม่หมดอายุ 3 ประเภทเข้าประเทศ 28 ก.ย. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
24.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (24 กันยายน) กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีน ได้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจีนจะเปิดให้พลเมืองชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตพำนักอาศัยของจีนที่ยังไม่หมดอายุ 3 ประเภทเดินทางเข้าประเทศอีกครั้ง

 

กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนประกาศว่าด้วยการระงับการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวของชาวต่างชาติผู้ถือวีซ่าหรือใบอนุญาตพำนักอาศัยของจีน ซึ่งออกเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2020 โดยพิจารณาจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปัจจุบัน และความจำเป็นของการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

 

คำประกาศจากทั้งสองหน่วยงานระบุว่าตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 กันยายน ตามเวลาท้องถิ่น ชาวต่างชาติผู้ถือใบอนุญาตพำนักอาศัยของจีนที่ยังไม่หมดอายุสำหรับการทำงาน กิจธุระส่วนบุคคล และการเยี่ยมครอบครัว จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าจีนโดยไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าใหม่

 

ส่วนผู้ถือใบอนุญาตพำนักอาศัย 3 ประเภทข้างต้น ซึ่งหมดอายุหลังเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมาอาจยื่นขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องได้ โดยแสดงใบอนุญาตพำนักอาศัยที่หมดอายุและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลจีน ภายใต้เงื่อนไขว่าวัตถุประสงค์การเดินทางเยือนจีนยังต้องคงเดิม

 

อย่างไรก็ดี กลุ่มบุคคลข้างต้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของจีนอย่างเคร่งครัด ขณะที่มาตรการอื่นๆ ในประกาศที่ออกเมื่อเดือนมีนาคมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป

 

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนจะเริ่มกลับมาดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระเบียบ พร้อมรับรองว่าการควบคุมโรคระบาดจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง: สำนักข่าวซินหัว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising