×

ชัชชาติ เสนอนโยบาย ‘สวน 15 นาที’ กระจายพื้นที่สาธารณะทั่ว กทม. หวังประชาชนเข้าถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี

โดย THE STANDARD TEAM
19.03.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (19 มีนาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) นัดหมายเพื่อนนักวิ่งออกกำลังกายยามเช้าที่สวนลุมพินี เขตปทุมวัน สะพานเขียว และสวนเบญจกิติ เขตคลองเตย สำรวจพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน ซึ่งได้รับความนิยมจากชาว กทม. จำนวนมาก เดินทางมาออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ อย่างไรก็ตาม กทม. ยังมีปัญหาการไม่กระจายตัวของสวนและพื้นที่สาธารณะ และการเข้าถึงที่ยากลำบาก 

 

ชัชชาติเสนอนโยบาย ‘สวน 15 นาที’ เพื่อกระจายสวนและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ ด้วยการเดินภายใน 15 นาที หรือประมาณ 800 เมตร โดยการพัฒนาพื้นที่เดิมควบคู่การเพิ่มพื้นที่ใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป้าหมายสร้างสิ่งแวดล้อมดีสำหรับทุกคน

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 


 

ชัชชาติกล่าวว่า ปัจจุบัน กทม. มีพื้นที่ลานกีฬาทั้งสิ้น 1,034 แห่ง เป็นพื้นที่เดิมที่กระจายเข้าถึงแหล่งชุมชน สามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวคุณภาพและมีมาตรฐานได้ ส่วนการเพิ่มพื้นที่ใหม่สามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ อาทิ พัฒนาสวนขนาดเล็กในพื้นที่ราชการและเอกชน แปลงที่ดินว่าง พื้นที่รอการพัฒนา พื้นที่รกร้าง พื้นที่จุดบอดบริเวณโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ระยะถอยร่น พื้นที่ว่างหน้าอาคารขนาดใหญ่ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอพื้นที่เหมาะสมต่อการพัฒนา 

 

นอกจากนี้ ยังสามารถเปิดพื้นที่นอกอาคารของสถานที่ราชการให้ประชาชนเข้าใช้ได้บางเวลา ตลอดจนใช้กลไกทางภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจูงใจให้เอกชนมอบที่ดินให้ กทม. พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่องดเว้นการเสียภาษี หรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะบนที่ดินเอกชน ผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีจากการสร้างสาธารณประโยชน์ การหาภาคีในการร่วมพัฒนาพื้นที่ หรือการกำหนดข้อตกลง เช่น กทม. ช่วยดูแลต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ หรือภาครัฐให้บริการสาธารณูปโภค เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมดีเพื่อทุกคน และเพิ่มพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของเมืองในอนาคต

 

เกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ Facebook: THE STANDARD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising