×

ชัชชาติต้อนรับทูตเคนยา พร้อมแลกเปลี่ยนหลายด้าน ผุดไอเดียแข่งขันมาราธอนสองเมือง กรุงเทพฯ-ไนโรบี

โดย THE STANDARD TEAM
19.04.2024
  • LOADING...

วานนี้ (18 เมษายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ลินด์ซีย์ คิปทิเนสส์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย และคณบดีแห่งคณะเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาในประเทศไทย (Dean of African Amabssadors Group) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการหารือในวันนี้ มีประเด็นความร่วมมือในหลายด้าน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม เล็งจัดงานปลูกต้นไม้และบริจาคต้นไม้เนื่องในวันแอฟริกา (Africa Day) ด้านวัฒนธรรมและกีฬา หารือการร่วมจัดตั้งทูตกีฬาระหว่างไทยและเคนยา รวมถึงการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนของกรุงเทพมหานครและกรุงไนโรบี โดยมีการส่งเสริมให้นักกีฬาทั้งสองประเทศมาแข่งขันร่วมกันทั้งสองเมือง เนื่องจากประเทศเคนยานั้นขึ้นชื่อเรื่องความสามารถของนักวิ่งมาราธอน 

 

ด้านการศึกษา เอกอัครราชทูตฯ เคนยา มีความต้องการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษของครูชาวเคนยาในประเทศไทย รวมถึงต้องการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวเคนยา เพื่อมาศึกษาในประเทศไทยในหลักสูตรระยะสั้น และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัยเคนยาในด้านความสัมพันธ์ ที่ต่อไปภายหน้าจะได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และการสร้างความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ต่อไป

 

ทั้งนี้ ประเทศไทยและสาธารณรัฐเคนยาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2510 โดยประเทศไทยได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เมื่อปี 2521 ส่วนสาธารณรัฐเคนยาได้เปิดสถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2549 โดยที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ราบรื่น สาธารณรัฐเคนยาถือเป็นประเทศสำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาสำหรับประเทศไทย โดยมีศักยภาพเป็นหุ้นส่วนหลักทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

โอกาสนี้ พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (Chief Sustainability Officer) ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย แนนซี เอ็มวางจี รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองจำลอง และหนังสือ Very Bangkok: In the City of the Senses แก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยเป็นของที่ระลึก

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising