×

‘อนันดา’ แจง เตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังศาลปกครองเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ‘แอชตัน อโศก’ ย้ำดำเนินการอย่างถูกต้อง

31.07.2021
  • LOADING...
Ashton Asoke

จากกรณีศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ‘แอชตัน อโศก’ ต่อเรื่องนี้ ‘อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์’ ผู้พัฒนาโครงการดังกล่าวได้ชี้แจงว่า เป็นเพียงคำตัดสินของศาลปกครองกลางเท่านั้น และบริษัทมีความเห็นแตกต่างจากคำพิพากษาดังกล่าวในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำคัญ

“จะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยังศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นคำพิพากษาศาลปกครองกลางซึ่งเป็นศาลชั้นต้นยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่มีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วมแต่อย่างใด”

กรณีพิพาทดังกล่าว บริษัทฯ ผู้บริหารโครงการขอยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ดังที่เคยแจ้งต่อสาธารณชนมาก่อนหน้านี้แล้ว

บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหารโครงการจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์แก่ลูกค้าและเจ้าของร่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถ และจะมีการแจ้งให้เจ้าของร่วมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้ทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising