×

ไปถึงหน่วยเลือกตั้งต้องทำอะไรบ้าง?

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2022
  • LOADING...
ไปถึงหน่วยเลือกตั้งต้องทำอะไรบ้าง?

ไปถึงหน่วยเลือกตั้งต้องทำอะไรบ้าง?

 

1. ตรวจสอบรายชื่อหน้าหน่วยเลือกตั้งหรือจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน และจดหมายเลขลำดับที่ของตัวเองไว้เพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่

 

2. แสดงตนเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนโดยใช้บัตรประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) พาสปอร์ต หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่าย

 

3. รับบัตรเลือกตั้งพร้อมเซ็นชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และบัตรเลือกตั้ง ส.ก.

 

4. เข้าคูหา ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องเครื่องหมาย ดังนี้

  • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้เลือกผู้สมัครได้ 1 คน
  • บัตรเลือกตั้ง ส.ก. ให้เลือกผู้สมัครในเขตของตนเองได้ 1 คน

 

5. นำบัตรเลือกตั้ง 2 ใบที่พับเรียบร้อยแล้ว หย่อนลงหีบเลือกตั้งด้วยตัวเอง

 

ติดตามข้อมูลทุกมิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคน กทม. ได้ที่เว็บไซต์ http://bkkelection2022.wevis.info/

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising