×

ศิธา ประกาศชูกรุงเทพฯ เป็นเมืองมหานครสีรุ้ง ตั้งเป้าหยุดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อบุคคลข้ามเพศ

โดย THE STANDARD TEAM
26.04.2022
  • LOADING...
ศิธา ทิวารี

วันนี้ (26 เมษายน) น.ต. ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนต่อนโยบายด้านความหลากหลายทางเพศที่พรรคไทยสร้างไทย โดยมีมูลนิธิและเครือข่ายเพื่อความหลากหลายทางเพศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและสะท้อนประเด็นสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันสำหรับคนทุกเพศ รวมถึงการคุ้มครองคนข้ามเพศในโลกการจ้างงาน และรับฟังเสียงของผู้เสียหายจากการถูกใช้ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 

 

โดย น.ต. ศิธาระบุว่า ตนจะขอคิดต่างเพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครสีรุ้ง โดยเห็นว่าผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศคือส่วนสำคัญในการสร้างเมือง ดังนั้น ประชากรกลุ่มนี้คือผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถทำเม็ดเงินมหาศาลในแต่ละปี แต่ที่ผ่านมาทำได้เพียงแค่ตั้งคำถามว่ากรุงเทพฯ ได้ทำอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนกลุ่ม LGBTIQ ไปแล้วบ้าง 

 

ตนจึงมีนโยบายที่จะปลดปล่อยและสร้างพลังให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากการถูกกดทับด้วยกฎหมายที่ล้าสมัย หันมาเสริมสร้างศักยภาพให้พวกเขามีส่วนร่วมในการพัฒนา กำหนดทิศทางเพื่อสร้างกรุงเทพฯ สีรุ้งให้เป็นมหานครที่ไม่ได้โอบรับความหลากหลายทางเพศแค่ลมปากอีกต่อไป 

 

โดยเริ่มต้นจากการเลิกมองประชาชนกลุ่มนี้มีความสำคัญแค่เดือนมิถุนายนหรือเดือนแห่ง ‘Pride Month’ แต่ต้องทำให้มีทุกวัน ทำให้ประชาชนกลุ่มนี้ดำรงชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ ได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลจากการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง ตนจะทำให้เดือน Pride ถูกยกระดับให้เป็นมหกรรมการท่องเที่ยวประจำเดือนของกรุงเทพฯ Bangkok Pride ด้วยกลไกของ Bangkok Creativity อย่างเป็นทางการ

 

และตนจะขอยกระดับกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครระดับโลก กับการรับรองและคุ้มครองชีวิต LGBTIQ โดยออกข้อบัญญัติกรุงเทพฯ คุ้มครองการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมสร้างพื้นที่ปลอดภัยทั้งในบ้านและสถานศึกษาเพื่อให้ LGBTIQ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ได้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 

 

รวมถึงการจัดสร้างบ้านพักฉุกเฉินเพื่อรองรับผู้เสียหายจากการถูกใช้ความรุนแรงทั้งในครอบครัวและพื้นที่สาธารณะ จะทำให้มั่นใจว่ากรุงเทพฯ มีทีมสหวิชาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมและเข้าใจต่อวิถีของประชาชนกลุ่มนี้เป็นอย่างดี

 

พร้อมย้ำว่าหากกรุงเทพฯ มี ผู้ว่าฯ กทม. ชื่อ ศิธา ทิวารี ปัญหาของผู้มีความหลากหลายทางเพศจะต้องมีที่พึ่งพา โดยจะสร้างระบบที่ทำให้ทุกเสียงสะท้อนปัญหาที่พวกเขาเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติ การถูกใช้ความรุนแรง การเข้าไม่ถึงโอกาสต่างๆ ซึ่งสามารถร้องเรียนมาถึงตนได้ เพื่อให้มีการแก้ปัญหาและรับผิดชอบได้ทันที ที่สำคัญขอให้มั่นใจว่าข้าราชการพนักงานในสังกัด กทม. ที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคน จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ เสมอภาค และเท่าเทียม

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising