×

กาบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. แบบไหนไม่ให้เป็นบัตรเสีย

โดย THE STANDARD TEAM
10.05.2022
  • LOADING...
กาบัตรเลือกตั้ง

เมื่อเข้าคูหาลงคะแนน ต้องทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายที่กำหนดให้ โดยแยกเป็นบัตร 2 ใบ คือ

 

  • บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เลือก / กากบาทหน้าช่องหมายเลขผู้สมัครได้หนึ่งคน
  • บัตรเลือกตั้ง ส.ก. เลือก / กากบาทหน้าช่องหมายเลขผู้สมัครได้เขตเลือกตั้งละหนึ่งคน

 

กรณีที่ไม่ต้องการเลือกผู้สมัครใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่อง ‘ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด’

 

กาบัตรเลือกตั้ง

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising