×

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. – ส.ก. ล่วงหน้าได้ไหม?

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2022
  • LOADING...

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า

 

กรณีที่ไม่สะดวกจริงๆ ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือทำหนังสือ ซึ่งต้องระบุตัวเลขประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยต้องลงทะเบียนภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

 

ถ้าไปใช้สิทธิไม่ได้ แต่ไม่อยากเสียสิทธิ ต้องทำอย่างไร?

 

ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขต) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน สามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

 

การแจ้งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้แจ้งเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th, www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์

 

โดยสามารถแจ้งได้ในช่วงระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2565

 

ติดตามข้อมูลทุกมิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคน กทม. ได้ที่เว็บไซต์ http://bkkelection2022.wevis.info/

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising