×

BJC ของเจ้าสัวเจริญ เสนอให้ใช้พื้นที่ ‘Big C’ 54 สาขาทั่วประเทศบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน พร้อมเสนอเป็นตัวแทนในการนำเข้าวัคซีน

27.04.2021
  • LOADING...
BJC ของเจ้าสัวเจริญ เสนอให้ใช้พื้นที่ ‘Big C’ 54 สาขาทั่วประเทศบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน พร้อมเสนอเป็นตัวแทนในการนำเข้าวัคซีน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ธุรกิจภายใต้อาณาจักรของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี กลายเป็นรายล่าสุดที่ได้ออกมาให้การสนับสนุนในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 

 

“กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เรามีความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังอย่างบูรณาการ เพื่อร่วมผ่านพ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ไทยสามารถกลับมาเปิดประเทศไทยได้โดยเร็ว” อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าว

 

โดยร่วมมือสนับสนุน Team A: Distribution and Logistics ทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีน และ Team D: Extra Vaccine Procurement ทีมจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

Team A: Distribution and Logistics: บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดการสนับสนุน

 

1. สนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในบิ๊กซีทั่วประเทศ จำนวน 54 สาขา

 

2. สนับสนุนพื้นที่ฉีดวัคซีนในศูนย์กระจายสินค้า (ธัญบุรี)

 

3. รวบรวมและจำหน่ายวัคซีนหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังสถานที่ฉีดวัคซีน

 

4. ตรวจสอบและดูแลการเคลื่อนไหวของวัคซีนและบุคลากร

 

5. สนับสนุนชุดอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลในพื้นที่โครงการ

 

6. อำนวยความสะดวกในการกำจัดขยะ

 

7. สนับสนุนเต็นท์สำหรับประชาชนที่เข้าคิว

 

8. สนับสนุนเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวก ได้แก่ ดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจร และดูแลและอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการ

 

9. สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ ได้แก่ ช่องทางทีวี, สื่อออนไลน์ของทางบิ๊กซีทั้งหมด ได้แก่ Big C Website, Big C LINE, LINE LAP และ Big C Facebook, โบรชัวร์ที่ทางบิ๊กซีจัดพิมพ์, เสียงตามสายในห้างบิ๊กซี, วิทยุท้องถิ่น และ รถแห่

 

10. ป้ายสื่อโฆษณาโครงการทั้ง 54 สาขาที่เป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ป้าย Outdoor Standee เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ, ป้าย Indoor Standee เพื่อแจ้งจุดบริการและขั้นตอนการฉีดวัคซีน และป้าย Building Banner เพื่อแจ้งเรื่องของโครงการ

 

Team D: Extra Vaccine Procurement: บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียดการสนับสนุนคือ

 

1. สนับสนุนการจัดเก็บวัคซีนในคลังสินค้าที่ได้รับการรับรองจาก GSDP

 

2. สนับสนุนการกระจายวัคซีน สำหรับการฉีดวัคซีนไปยังสถานที่ที่กำหนด

 

3. เป็นตัวแทนในการนำเข้าวัคซีนที่เป็นตัวเลือกจากหลายบริษัท

 

4. อาสาสมัครเภสัชกร 20-30 คน เพื่อให้ข้อมูลวัคซีนแก่ประชาชนทางโทรศัพท์และ สถานที่ฉีดวัคซีน

 

5. ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชกรรม ในการจัดหาวัคซีน ทางเลือกที่ดีและมีคุณภาพ

 

6. ติดต่อโรงงานผลิตวัคซีน และขอความช่วยเหลือตัวแทนในประเทศต่างๆ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกมาใช้ในประเทศ

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories