×

เสียงประชาชนทวงคืนชายหาด หลังพบสร้างกำแพงกันคลื่นโดยไม่ทำ EIA ทำชายหาดหลายแห่งเสียหาย

โดย THE STANDARD TEAM
08.12.2022
  • LOADING...
EIA

วันนี้ (8 ธันวาคม) กลุ่ม Beach for Life และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด นัดหมายบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาการทำลายชายหาด โดยเฉพาะปัญหาที่มาจากโครงการกำแพงกันคลื่นตามชายหาดต่างๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ

 

สำหรับข้อเรียกร้อง 3 ข้อของกลุ่ม Beach for Life และเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด ประกอบด้วย

 

  1. ให้รัฐบาลยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการทำหน้าที่ป้องกันและแก้ปัญหาชายฝั่ง

 

  1. เรียกร้องให้กำแพงกันคลื่นต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)

 

  1. เร่งฟื้นฟูชายหาดที่ได้รับความเสียหายจากการสร้างกำแพงกันคลื่น

 

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานว่า กลุ่ม Beach for Life ระบุว่าระยะเวลากว่า 9 ปีที่ภาครัฐเปิดช่องให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีอำนาจในการป้องกันชายฝั่ง ซึ่งได้ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นโดยไม่ต้องอาศัยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จนถึงขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 107 โครงการ จาก 125 โครงการ 

 

ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อชายหาดที่เป็นพื้นที่ดำเนินการหลายแห่ง เช่น หาดปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และหาดม่วงงาม จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมงและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะการลดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเพิ่มต้นทุนทางการประมง เนื่องจากกำแพงกันคลื่นอาจส่งผลให้กระแสคลื่นรุนแรงขึ้น เป็นเหตุให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ชายฝั่งหรือสัตว์ที่จะเข้ามาวางไข่ลดน้อยลง สุดท้ายชาวประมงก็ต้องแล่นเรือออกไปทำประมงไกลชายฝั่งมากขึ้น 

 

EIA EIA EIA EIA EIA EIA

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising