×

‘BE8’ เคาะขาย IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อ 27-29 ตุลาคมนี้ เข้าเทรดในตลาด mai เดือนพฤศจิกายน

25.10.2021
  • LOADING...
BE8

บมจ.เบริล 8 พลัส หรือ BE8 ผู้นำด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น เปิดจอง 27-29 ตุลาคมนี้ ผ่าน 3 โบรกเกอร์ คือ บล.ทรีนีตี้, บล.กสิกรไทย และ บล.หยวนต้า และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในเดือนพฤศจิกายนนี้  

 

สุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้จัดการ บล.ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของ BE8 กล่าวว่า หลังจาก บมจ.เบริล 8 พลัส หรือ BE8 ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 50 ล้านหุ้น ล่าสุดได้รับการอนุมัติไฟลิ่งแล้ว จึงกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น 

 

ทั้งนี้จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 โดย BE8 ได้แต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 2 รายเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO คือ บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บล.หยวนต้า จำกัด  

 

BE8 คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

 

ทั้งนี้ปัจจุบัน บมจ.เบริล 8 พลัส มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 75 ล้านบาท ซึ่งภายหลังเสนอขายหุ้น IPO จะนำเงินไปใช้ขยายธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายสาขาต่างประเทศ ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 

ข้อมูลจากไฟลิ่งระบุว่า การกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BE8 ในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Ratio: P/E) ทั้งนี้ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 32.26 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 62.12 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 200 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 บาท 

 

อภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BE8 กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจ Digital Transformation แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End Digital Transformation Expert) โดยให้บริการตั้งแต่คำปรึกษาด้าน Digital Strategy การวางแผนพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไปจนถึงการติดตั้งระบบและให้บริการสนับสนุนการใช้งาน และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกเข้ามาสนับสนุนลูกค้า เช่น Salesforce, Google Workspace จาก Google, Tableau, Snowflake และ MuleSoft ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับสากลทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีทีมวิจัยและพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์ที่หลากหลายของบริษัทเอง 

 

นอกจากนี้ BE8 ได้ขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศ CLMV โดยเริ่มต้นที่ประเทศเวียดนามเป็นแห่งแรก พร้อมวางแผนขยายสู่ประเทศอื่นๆ ในอนาคต โดยวางเป้าหมายเป็นผู้นำขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation แห่งอาเซียน  

 

“การเสนอขายหุ้น IPO จะเพิ่มขีดความสามารถ BE8 เป็นหนึ่งในผู้นำขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation แห่งอาเซียน โดยนำเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงงานบริการที่ตอบโจทย์การทำ Digital Transformation ทั้งการขยายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรระดับโลก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตลอดจนร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในไทยและภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวล้ำ Digital Disruption” อภิเษก กล่าว 

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE






Latest Stories

Close Advertising