×

การศึกษาใหม่ชี้ เดินป่าหรือชมธรรมชาติเพียง 60 นาที ช่วยลดความเครียดในสมองได้

12.09.2022
  • LOADING...

เราต่างรู้ดีว่าวิถีชีวิตคนเมืองก่อให้เกิดความเครียดสูง ไม่ว่าจะสาเหตุจากฝุ่นควัน มลภาวะ ความเครียดจากหน้าที่การงาน ความวุ่นวาย การจราจร ฯลฯ ทุกสิ่งอย่างรอบตัวล้วนทำให้มนุษย์เมืองเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว 

 

ไม่นานมานี้ มีการศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ซึ่งสัมพันธ์กับระดับความเครียดของมนุษย์เรา โดยงานวิจัยเผยว่า การเดินชมธรรมชาติเพียง 60 นาที ช่วยลดการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของ Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience ของสถาบัน Max Planck Institute for Human Development ในเยอรมนี ที่ศึกษาประโยชน์ของธรรมชาติกับสุขภาพจิต

 

พวกเขาศึกษาจากกลุ่มอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งหมด 63 คน แบ่งเป็นหญิง 29 คน และชาย 34 คน อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-47 ปี เฉลี่ยอายุ 27 ปี นักวิจัยใช้การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (fMRI) ก่อนและหลังการเดินหนึ่งชั่วโมงในป่า Grunewald และถนนช้อปปิ้งที่มีการจราจรหนาแน่นในเบอร์ลิน ผลทดลองพบว่าการทำงานของสมองส่วนอมิกดาลา (amygdala) ลดลง และยังคงไม่เพิ่มแม้กลับเข้ามาในเมืองแล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าธรรมชาติก่อให้เกิดผลดีต่อบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

 

Simone Kühn หัวหน้ากลุ่ม Lise Meitner กล่าวในบทความว่า “ผลการวิจัยสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกที่สันนิษฐานไว้ก่อนหน้าระหว่างธรรมชาติและสุขภาพสมอง นี่เป็นการศึกษาครั้งแรกที่พิสูจน์ความเชื่อมโยงเชิงสาเหตุ ที่น่าสนใจกว่าคือ แม้จะเดินเล่นในเมือง แต่การทำงานของสมองยังคงเหมือนเดิม หลังจากผ่านการเดินป่า ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อทั่วไปที่ว่า ความเป็นเมืองทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น”

 

อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าในปี 2017 ที่แสดงให้เห็นว่า ชาวเมืองที่อาศัยอยู่ใกล้ป่านั้นมีสมองส่วนอมิกดาลาแข็งแรง และรับมือกับความเครียดได้ดีกว่าคนทั่วไป นำไปสู่ข้อสนับสนุนที่ว่า การออกแบบที่คำนึงถึงพื้นที่สีเขียว ย่อมส่งเสริมสุขภาพจิต และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

 

ภาพ: Shutterstock

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising