×

มรดกโลกของไทยมีอะไรบ้าง

31.08.2018
  • LOADING...

ยูเนสโก (UNESCO) ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ในการพิจารณาและขึ้นทะเบียนสถานที่สำคัญ โบราณวัตถุ รวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ความทรงจำแห่งโลก รวมถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทั้งหมด 5 แห่ง โดย ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งล่าสุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2005 ซึ่งเว็บไซต์ของยูเนสโกระบุว่า ขณะนี้ไทยมีสถานที่ที่ขึ้นอยู่ในรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) จำนวน 6 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็น (ว่าที่) มรดกโลกทางธรรมชาติเพียงแห่งเดียวที่ผ่านการขึ้นบัญชีเบื้องต้นนี้

 

ที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) เลย ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ยื่นเสนอให้มีการพิจารณาโขน (Khon, Masked Dance Drama in Thailand) และนวดแผนโบราณของไทย เตรียมขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นี้ ในปี 2018 และ 2019 ตามลำดับ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising