×

เทียบอัตราฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแต่ละประเทศทั่วโลก ฉีดมาก-น้อยแค่ไหน

10.05.2021
  • LOADING...
อัตราฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก

เทียบอัตราฉีดวัคซีนโควิด-19 ของแต่ละประเทศทั่วโลก ฉีดมาก-น้อยแค่ไหน

 

  • 179 ประเทศทั่วโลก ฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้ว 1.26 พันล้านโดส เฉลี่ย 19.4 ล้านโดสต่อวัน
  • เป้าหมายการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ ที่จะสามารถยับยั้งการระบาดของโควิด-19 อยู่ที่ราว 65-70%
  • ยิบรอลตาร์ ฉีดวัคซีนมากสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ครอบคลุมกว่า 114% ของจำนวนประชากร หรือประมาณ 216 โดสต่อประชากร 100 คน คาดว่าประชากรทุกคนได้รับวัคซีนคนละ 2 โดสแล้ว 
  • อิสราเอลและภูฏาน ฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วกว่า 62% ของประชากรทั้งหมด
  • ไทยฉีดวัคซีนให้ประชาชนแล้วกว่า 1.7 ล้านโดส หรือประมาณ 1.8% ของจำนวนประชากรประมาณ 66 ล้านคน (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 7 พฤษภาคม)

 

อัตราฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก

อัตราฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก

อัตราฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลก

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising