×

‘Back to School’ ส่งหนูๆ กลับเข้าโรงเรียน

โดย THE STANDARD TEAM
16.05.2023
  • LOADING...
เปิดเทอม

วันนี้ (16 พฤษภาคม) ที่โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน​ที่ 1 ปีการศึกษา​ 2566​ ผู้ปกครองทยอยนำบุตรหลานมาส่งเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก เด็กน้อยหลายคนยังคงมาทั้งที่สภาพง่วงนอน แต่อีกหลายคนก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับมาเจอเพื่อนๆ

 

สำหรับวันนี้ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ถือเป็นวันเปิดภาคเรียนใหม่พร้อมกันทั่วทั้งกรุงเทพฯ ทำให้การจราจรในหลายส่วนเริ่มติดขัดเพราะเด็กนักเรียนกลับไปเรียนหนังสือ ประกอบกับคนทำงานออกไปทำงาน

 

ทั้งนี้ กทม. ได้กำหนดมาตรการและความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดช่วงเปิดเทอมไว้ โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ เช่น ระดับเฝ้าระวังปกติ จะสื่อสารกับครูและผู้ปกครอง-นักเรียนในการเฝ้าระวัง หากมีคลัสเตอร์เล็กๆ เกิดในโรงเรียน ก็จะขยายมาตรการเพิ่มขึ้น อาทิ ให้นักเรียนหยุดอยู่บ้าน การเปิดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงมีการสอบสวนโรคในโรงเรียนและในชุมชน นอกจากนี้หากมีการแพร่ระบาดมากขึ้น อาจมีการจัดหน่วยฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กลุ่มโรงเรียนที่มีการแพร่ระบาด รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

 

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่าย สถานธนานุบาลของ กทม. มีโครงการจัดโปรโมชันในรูปแบบต่างๆ เช่น โครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ช่วงรับเปิดเทอม คือลดดอกเบี้ยเหลือ 0.50% ต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising