×

อนามัยโลกแนะ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบไม่ควรอยู่หน้าจอนานเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน

25.04.2019
  • LOADING...

องค์การอนามัยโลกให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุว่า เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือ หรืออยู่หน้าจอแท็บเล็ตนานเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่หน้าจอเลยถ้าเป็นไปได้

 

พร้อมเน้นย้ำว่า ปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้าระหว่างบุคคล สกิลการอยู่ร่วมกันในสังคม การฝึกกระบวนการคิดและการพักผ่อนที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของกลุ่มคนในช่วงวัยเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านเด็กระบุว่า คำแนะนำของอนามัยโลกยังคงมีช่องโหว่และไม่มีหลักฐานสนับสนุนว่า การนั่งอยู่หน้าจอจะเป็นผลเสียต่อเด็กเสมอไป

 

ในปี 2016 มีเด็กทารกและเด็กเล็กมากกว่า 41 ล้านคนมีปัญหาภาวะน้ำหนักเกิน หรือโรคอ้วน ส่งผลให้จำนวนเด็กและวัยรุ่นที่น้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นสูงสิบเท่าเป็น 124 ล้านคน ตลอดช่วงระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา คำแนะนำดังกล่าวอาจเกี่ยวพันกับสถานการณ์ข้างต้น เพื่อป้องกันโรคอ้วนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวร่างกายและทำกิจกรรมต่างๆ น้อยเกินไป ขณะใช้เวลาอยู่แต่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยองค์การอนามัยโลกจะวิจัยและหาหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับโทษของการอยู่หน้าจอนานเกินไปเพิ่มเติม

 

ภาพ:  Lakov Filimonov / Shutterstock

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories