×

ผลสำรวจพบ ‘นักพัฒนา Web 3.0’ ทั่วโลก รับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 373,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ ‘Work from Anywhere’

03.10.2023
  • LOADING...
งาน web3

จากข้อมูลการสำรวจของ Pantera เผยว่า นักพัฒนา Web 3.0 ในปี 2023 ทั่วโลกส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 373,000 บาทต่อเดือน โดยกว่า 87.8% เผยอีกว่า เป็นรูปแบบการทำงานสถานที่ใดก็ได้ หรือ ‘Work from Anywhere’

 

โดยจากแบบสำรวจดังกล่าวพบว่า นักพัฒนาด้าน Web 3.0 ที่มีรายได้สูงที่สุดอยู่ในแถบอเมริกาเหนือ ที่ประมาณ 485,945 บาทต่อเดือน ตามมาด้วยยุโรป ที่ราว 298,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่ประเทศแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาจะมีรายได้ประมาณ 264,000 บาทต่อเดือน และแถบเอเชียแปซิฟิกมีรายได้ราว 218,000 บาทต่อเดือน

 

ซึ่งในแบบสำรวจของ Pantera นั้นดำเนินการในกว่า 77 ประเทศ จากกลุ่มสำรวจกว่า 1,600 ราย โดย 40.1% ทำงานอยู่ในหมวด DeFi (Decentralized Finance) และ 26.1% ทำงานอยู่ในหมวด CeFi (Centralized Finance) และอีก 15.2% ทำงานอยู่ในหมวดโครงสร้างพื้นฐานด้านบล็อกเชน

 

ไม่เพียงเท่านั้น ในแบบสำรวจยังพบว่า ไม่ถึง 2% ของกลุ่มนี้ที่ยังทำงานในออฟฟิศแบบเต็มเวลา และมี 10.6% ที่ยังทำงานแบบผสมผสานระหว่างออฟฟิศกับสถานที่ใดก็ได้ แต่มีถึง 87.8% ที่ทำงานแบบสถานที่ใดก็ได้ (Work from Anywhere)

 

โดยในสหรัฐฯ สำหรับนักพัฒนาด้าน Web 3.0 ในตำแหน่งเริ่มต้น (Junior) หรือคนที่มีประสบการณ์ปานกลาง (Intermediate) นั้นมีรายได้ลดลง 4-8% ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยอยู่ในช่วงระหว่าง 320,000-437,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่นักพัฒนาที่มีประสบการณ์ (Senior) Web 3.0 มีรายได้เพิ่มขึ้น 1.5% ซึ่งไปแตะถึง 561,706 บาทต่อเดือนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

 

ข้อค้นพบจากการสำรวจยังระบุว่า ตำแหน่งเริ่มต้นของพนักงานด้าน Web 3.0 ที่ทำเกี่ยวกับการตลาดมีเงินเดือนเริ่มต้นน้อยที่สุด อยู่ที่ราว 192,500 บาทต่อเดือน ในขณะที่ตำแหน่งผู้บริหารด้าน Web 3.0 มีรายได้เริ่มต้นตั้งแต่ 429,000 บาทต่อเดือนสำหรับสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้น ไปจนถึง 978,250 บาทต่อเดือนสำหรับสตาร์ทอัพระยะ Series C ขึ้นไป

 

ทั้งนี้ พนักงานกว่า 97% ของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังคงเลือกรับเงินเดือนเป็นเงินสด (Fiat Currency) อยู่ แทนที่จะรับรายได้เป็นคริปโต ในขณะที่ 3% ที่เหลือเลือกรับรายได้เป็นคริปโต และนอกเหนือจากเงินเดือน 1 จาก 5 คนของผู้ทำแบบสอบถาม เลือกรับโบนัส หรือ ‘Incentive Package’ เป็นคริปโต ตั้งแต่ราว 1.5 ล้านบาทในสตาร์ทอัพระยะแรก ไปจนถึง 4.5 ล้านบาทในสตาร์ทอัพระยะตั้งแต่ Series C 

 

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising