×

สำรวจ ‘ผักตบชวา’ กลางกรุง หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
29.07.2022
  • LOADING...
ผักตบชวา

นี่คือภาพผักตบชวาที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงท่าเรือสะพานตากสิน หลังจากช่วงก่อนหน้านี้มีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท อย่างต่อเนื่อง ทำให้มวลน้ำพัดพาผักตบชวาเข้ามาลอยอยู่กลางแม่น้ำในกรุงเทพมหานคร

 

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา และได้เตรียมการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำทะเลหนุนสูง

 

ผักตบชวา ผักตบชวา

 

ข้อมูลจากกรมโยธาธิการและผังเมืองระบุว่า ปัจจุบันผักตบชวาจัดเป็นวัชพืชต่างถิ่นที่แพร่ระบาดรุกราน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศของประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาทั้งในด้านการเกษตร การชลประทาน และส่งผลต่อสุขภาพอนามัย ทำให้การควบคุมวัชพืชดังกล่าวเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผักตบชวามีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วโดยใช้เมล็ดและการแตกหน่อ ในเวลาเพียง 1 เดือน ผักตบชวา 1 ต้น อาจขยายพันธุ์ได้มากถึง 1,000 ต้น ถึงแม้ว่าน้ำจะแห้ง เมล็ดของผักตบชวาก็สามารถพักตัวได้นานถึง 15 ปี และเมื่อได้รับน้ำเพียงพอก็จะแตกหน่อเป็นต้นใหม่ต่อไป

 

ผักตบชวา ผักตบชวา

 

นอกจากนี้ผักตบชวาเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของฝายหรือประตูระบายน้ำ เนื่องจากผักตบชวาไปลดการไหลของน้ำลงประมาณ 40% และเป็นอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางการสัญจรทางน้ำ ทำให้การสัญจรทางเรือเป็นไปได้ยาก รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

 

ผักตบชวา ผักตบชวา ผักตบชวา ผักตบชวา ผักตบชวา ผักตบชวา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising