×

ชมคลิป: 9 เรื่อง วัคซีนโควิด-19 ที่คนไทยต้องรู้

โดย THE STANDARD TEAM
17.12.2020
  • LOADING...
  • 9 เรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่คนไทยต้องรู้
  • คุยกับ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สัมภาษณ์โดย: สุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และทีมงาน SCB TV

 

– 3 ตะกร้า วัคซีนสำหรับไทย

– คนไทยจะได้วัคซีนเข็มแรกเมื่อไร

– ประชากรครึ่งหนึ่งต้องได้รับวัคซีน

– หลังฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันขึ้นสูงสุดเมื่อไร

– มาตรการความปลอดภัยกับการอนุมัติใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉิน

– มาตรการการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ

– คนจนกับวัคซีนโควิด-19

– โลกจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อไร

– โอกาสก้าวหน้าวัคซีนไทยจากวิกฤตโควิด-19

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

X
Close Advertising