×

แสนสิริแต่งตั้ง ‘อุทัย อุทัยแสงสุข’ นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำทีมผู้บริหารรุ่นใหม่

16.02.2024
  • LOADING...
อุทัย อุทัยแสงสุข

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงเช้าวันนี้ (16 กุมภาพันธ์) ว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งได้มีมติต่างๆ โดยสรุปดังนี้

 

รับทราบการลาออกของ อภิชาติ จูตระกูล จากตำแหน่งประธานอำนวยการ (Chief Executive Officer) และประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อภิชาติ จูตระกูล ยังคงปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนของบริษัทอยู่ต่อไป

 

อนุมัติแต่งตั้ง อุทัย อุทัยแสงสุข (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ) ให้เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ (President) (ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ณ ปัจจุบัน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

ในการนี้ อุทัย อุทัยแสงสุข จะปฏิบัติหน้าที่อันได้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริษัทกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการลงทุน และกรรมการบริหารของบริษัท

 

แถลงการณ์จากแสนสิริระบุว่า ‘อุทัย’ นั้นเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย มองภาพตลาดและคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ อย่างเฉียบคม ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนตลอดระยะเวลา 30 ปี ได้ร่วมพัฒนาโครงการต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในแนวราบและแนวสูง พร้อมสร้างสถิติใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยนับครั้งไม่ถ้วน เช่น 

 

  • โครงการ Flagship ซูเปอร์ลักชัวรีที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อย่าง 98 Wireless บนถนนวิทยุ ที่สร้างสถิติใหม่ให้กับวงการอสังหา ด้วยราคารีเซลทุบสถิติที่ 1 ล้านบาทต่อตารางเมตร สูงสุดในประเทศไทยเมื่อต้นปี 2566 
  • สร้างโอกาสการเติบโตผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรระดับประเทศและระดับโลก อย่างบีทีเอส กรุ๊ป ในการร่วมกันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวรถไฟฟ้าโครงการแรกของประเทศไทย รวมถึงการร่วมทุนกับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง
  • นำเทคโนโลยีและ PropTech เข้ามาใช้ในวงการอสังหาริมทรัพย์เป็นรายแรกๆ และมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอป Sansiri Home Service Application แอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกบริการเพื่อลูกบ้านแสนสิริ และการพัฒนา LIV-24 บริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง อย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกและหนึ่งเดียวของวงการอสังหาไทย
  • ต่อยอดการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่มี Potential ในอนาคต อย่างธุรกิจโรงแรม ธุรกิจด้านการเงิน และธุรกิจด้านพลังงานสะอาด 
  • ผลักดันการดำเนินงานด้าน Sustainability ด้วยเจตนารมณ์การเป็นผู้ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050 

“การขึ้นดำรงตำแหน่งครั้งนี้ของอุทัย เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการนำทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ขับเคลื่อนแสนสิริสู่ปีที่ 40 สถาบันธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” แสนสิริกล่าวในแถลงการณ์พร้อมเสริมว่า แม่ทัพคนใหม่นั้นจะเป็นผู้นำในแผนธุรกิจในปี 2567 ที่จะเปิดตัวโครงการใหม่รวม 46 โครงการ มูลค่า 61,000 ล้านบาท พร้อมเป้ายอดขาย 52,000 ล้านบาท และเป้ายอดโอน 43,000 ล้านบาท  

 

นอกจากนี้ แสนสิริแจ้งตลาดหลักทรัพย์อีกว่า อนุมัติแต่งตั้ง ภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหารสายงานกลยุทธ์) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหารและมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) แทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

รวมถึงอนุมัติแต่งตั้ง วันจักร์ บุรณศิริ (ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร) ให้เปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติมอีก ได้แก่ อาณัติ กิตติกุลเมธี และ ศรีอำไพ รัตนมยูร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising