×

กทม. จับมือ กสทช. รับเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารผ่าน Traffy Fondue เพื่อแก้ไขให้เร็วขึ้น

โดย THE STANDARD TEAM
06.09.2022
  • LOADING...

วันนี้ (6 กันยายน) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย วสันต์ ภัทรอธิคม ทีมระบบ Traffy Fondue  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับ ธราเทพ เทวกุล ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง (ศูนย์ Call Center 1200) สำนักงาน กสทช. ในการประสานความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านการร้องเรียน Traffy Fondue 

 

ซึ่งในที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินการร่วมกันในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Traffy Fondue และ กสทช. ลดข้อจำกัดในการทำงาน การส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้กับโอเปอเรเตอร์ (ผู้ประกอบการ) การจัดลำดับความเร่งด่วนในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง ระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละเรื่อง การอัปเดตสถานะการดำเนินการ  

 

ในเบื้องต้น กสทช. พร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารผ่าน Traffy Fondue เพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขเร็วขึ้น โดยจะประสานความร่วมมือกับ กทม. ในการดำเนินการต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising