×

TMB Analytics ประเมินรายได้ท่องเที่ยวไทยปีนี้อาจฟื้น 64,000 ล้านบาท เร่งรัฐเปิดรับต่างชาติไตรมาส 4 อย่างน้อย 1.25 ล้านคน

12.03.2021
  • LOADING...
TMB Analytics ประเมินรายได้ท่องเที่ยวไทยปีนี้อาจฟื้น 64,000 ล้านบาท เร่งรัฐเปิดรับต่างชาติไตรมาส 4 อย่างน้อย 1.25 ล้านคน

TMB Analytics ประเมินว่า หากไทยพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ไตรมาส 4/64 และมีนักท่องเที่ยวจากประเทศหลักในยุโรป สหรัฐอเมริกา และกลุ่มเอเชียตะวันออกบางประเทศ ราว 50% ของจำนวนเดิมก่อนโควิด-19 เดินทางเข้ามาในประเทศ จะช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศไทยกว่า 64,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้สาเหตุเพราะประเทศหลักมีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง และคาดว่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรปคาดว่ากลางปีจะเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใกล้เคียงภาวะปกติ และไตรมาส 3/64 จะเริ่มเห็นการเดินทางข้ามประเทศ ส่วนฝั่งเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และฮ่องกง คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนในระดับสูงในช่วงต้นไตรมาส 4/2564 และจะเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศนับแต่ไตรมาส 4/2564

 

นอกจากนี้ข้อมูลสถิติปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 พบว่า ตลาดหลักของไทยคือสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา โดยมีจำนวน 1 ล้านคนต่อไตรมาส ซึ่งคิดเป็น 41% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในกลุ่มที่พำนักระยะยาวซึ่งอยู่ที่ไตรมาสละ 2.5 ล้านคน โดยมีค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 66,700 บาทต่อคนต่อทริป โดยคาดว่าหากไตรมาส 3/64 ไทยสามารถเปิดรับกลุ่มนี้กลับมาเที่ยวได้ราว 15% และอีก 50% ในไตรมาส 4/2564 จะทำให้มีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้รวม 6.5 แสนคน และมีเม็ดเงินในระบบเพิ่มขึ้น 3.9 หมื่นล้านบาท 

 

ขณะที่ข้อมูลปี 2562 พบว่า กลุ่มพำนักระยะสั้น (พักเฉลี่ย 1 สัปดาห์) เป็นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มีค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ 40,600 บาทต่อคนต่อทริป ซึ่งหากประเทศเหล่านี้มีระดับภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในช่วงปลายไตรมาส 3/2564 และออกเที่ยวในไตรมาส 4/2564 หากกลับเข้ามาได้ 50% จะทำให้มีนักท่องเที่ยวอีก 6 แสนคน และมีรายได้ราว 2.5 หมื่นล้านบาท 

 

ดังนั้นหากรัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสองกลุ่มนี้กลับเข้ามาไทยได้เร็วขึ้น จะทำให้ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยอย่างน้อย 1.25 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 64,000 ล้านบาท โดยมีปัจจัยบวก ได้แก่ 

 

1. นักท่องเที่ยวจีนที่ปัจจุบันมีความต้องการมาเที่ยวไทย ซึ่งปัจจุบันยังรอพัฒนาด้านการรับวัคซีนของคนในประเทศ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

2. การวางแผนด้านการตลาดเชิงรุกของไทยได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และภาคส่วนต่างๆ ต้องกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่

 

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมาพบว่าไทยสามารถควบคุมการระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่การฉีดวัคซีนให้ถึงระดับภูมิคุ้มกันหมู่ยังล่าช้า ทำให้ความสามารถของไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับมาในปี 2564 นั้นยังต้องติดตาม 3 เงื่อนไข 

 

1. ไม่มีการระบาดรอบใหม่ในช่วงที่เหลือของปี 2564

2. มีการฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและประชาชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมายที่ 70% ในไตรมาส 4/2564

3. ไทยผ่อนคลายมาตรการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วเหลือ 1-3 วันในไตรมาส 4/2564

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising