×

เวที SUSTAINABLE FINANCE IN ACTION​ ปักธงไทยเดินหน้าการเงินเพื่อความยั่งยืน

25.11.2022
  • LOADING...

สรุปวาทะจากเวที SUSTAINABLE FINANCE IN ACTION ปักธงไทยเดินหน้าการเงินเพื่อความยั่งยืน จากงานเสวนา THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022

 

 

“การขับเคลื่อน ESG เปรียบเหมือนการไต่เชือกที่ต้องรักษาสมดุลให้ดีเพราะมีต้นทุนสูง หากทุกคนยังอยู่ใน Survival Mode ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนไปสู่ Sustainable Mode ได้ และที่สำคัญทุกคนต้องไปด้วยกัน ไม่เช่นนั้นก็จะตกเชือก

 

ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวในหัวข้อ ‘ปักธงไทยเดินหน้าการเงินเพื่อความยั่งยืน’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

 

“ESG ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอด ใครที่ไม่ทำจะเสียความเชื่อมั่นจากสังคมและเสียโอกาสทางธุรกิจ แน่นอนว่าช่วงแรกจะมีผลกระทบต่อผลประกอบการเป็น Short-Term Pain แต่ในระยะยาวจะเป็น Long-Term Gain

 

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวในหัวข้อ ‘ปักธงไทยเดินหน้าการเงินเพื่อความยั่งยืน’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

 

“การขับเคลื่อน ESG ต้องเดินไปพร้อมกันทั้งสังคม เริ่มจากระดับบนไปสู่การปฏิบัติจริงของพนักงาน จนซึมซับกลายเป็นจิตสำนึก ซึ่งในที่สุดจะถูกส่งผ่านไปถึงครอบครัวของแต่ละคนและไปสู่สังคม

 

ชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวในหัวข้อ ‘ปักธงไทยเดินหน้าการเงินเพื่อความยั่งยืน’ บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 2022 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising