×

นายกฯ สัญจรร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ กำชับในพื้นที่บริหารจัดการน้ำให้ดี ต้องไม่ท่วม-ไม่แล้ง พร้อมให้งบศึกษาสร้างสนามบินสารสินธุ์

โดย THE STANDARD TEAM
02.03.2024
  • LOADING...

วันนี้ (2 มีนาคม) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ 

 

โดยที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับช่วงหนึ่งว่า ในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา การบริหารจัดการน้ำถือว่าจัดการได้ดีพอสมควร ไม่ท่วม ไม่แล้ง เกษตรกรสามารถทำนาได้ ส่วนปีนี้ 2567 น้ำก็น่าจะดี 

 

อย่างไรก็ตาม เรายังต้องพึ่งธรรมชาติอยู่ว่าฝนจะตกมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ซึ่งตนได้กำชับกับอธิบดีกรมชลประทานแล้วว่า ให้ใส่ใจบริหารจัดการปริมาณน้ำให้เหมาะสม เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูก

 

เศรษฐากล่าวต่อว่า บางโครงการได้มีการอนุมัติแล้วเรียบร้อย เช่น พนังกั้นน้ำหรือเครื่องสูบน้ำ ตนดีใจที่วันนี้ได้มาที่นี่ และปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า (2568) ก็น่าจะกลับมาอีกครั้ง เพื่อดูความคืบหน้าที่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปในโครงการต่างๆ 

 

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการสรุปสถานการณ์น้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ, เขื่อนอุบลรัตน์, เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งรับฟังแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ได้แก่ 

 

  1. โครงการสถานีสูบน้ำฝั่งซ้าย พร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนร้อยเอ็ด งบประมาณ 700 ล้านบาท พื้นที่ชลประทาน 32,000 ไร่  
  2. โครงการแก้มลิงหนองหิน งบประมาณ 30 ล้านบาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 800 ไร่ 
  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ งบประมาณ 360 ล้านบาท พื้นที่บรรเทาอุทกภัย 180,000 ไร่ 
  4. โครงการพนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้าย กม.ที่ 0+000 – 18+000 พร้อมอาคาร งบประมาณ 270 ล้านบาท พื้นที่ป้องกันอุทกภัย 15,000 ไร่

 

พร้อมตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว กม.ที่ 2+300 บ้านโนนแดง ซึ่งเกิดจากโครงสร้างเดิมไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับกระแสน้ำที่ไหลมากระทบบริเวณคุ้งน้ำ เมื่อเข้าฤดูแล้ง ระดับน้ำชีจะลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มวลดินขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้พนังกั้นน้ำดังกล่าวทรุดตัวลง และส่งผลให้ผิวจราจรเกิดความเสียหายและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ 

 

โดยเศรษฐากล่าวถึงโครงการที่จะซ่อมแซมตลิ่งริมลำน้ำชีว่า ถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะสามารถช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อน ลดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนได้ แต่ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำงานแบบบูรณาการ วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้ดี เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละปีมาคาดการณ์ความเป็นไปได้ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะทักทายประชาชนที่มาต้อนรับ ซึ่งบางส่วนถือป้ายข้อความ เช่น มหาสารคามฮักทักษิณ, อยากได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท, ราคาข้าวถูกแต่ราคาปุ๋ยแพง เป็นต้น

 

ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกรัฐมนตรีได้รับฟังการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่บึงอร่าม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด โดยได้รับฟังรายงานศักยภาพจังหวัดในการสร้างแลนด์มาร์กที่มีการสร้างประติมากรรมไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุด มีระเบียงริมน้ำ มีไดโนเสาร์พ่นน้ำ มีจุดจำหน่ายสินค้า และลานกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

 

นายกรัฐมนตรีได้รับมอบของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในแหล่งที่ค้นพบซากไดโนเสาร์ และที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งเก็บรวบรวมโครงกระดูกของไดโนเสาร์ที่เจอในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย พร้อมทั้งยังประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ซึ่งทางจังหวัดได้เสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนผลักดันจำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 2,013,933,000 บาท ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

เศรษฐากล่าวว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมสำหรับถนนที่มักชำรุดเสียหาย เป็นเรื่องที่ดีที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน รวมถึงการก่อสร้างสะพานอ่างเก็บน้ำลำปาวที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกสบายขึ้น 

 

นอกจากนี้พบว่า อายุเฉลี่ยของพี่น้องชาวอีสานต่ำกว่าภาคเหนือ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขที่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลเป็นศูนย์ส่งตัว แม้จะมีแพทย์เฉพาะทาง แต่ก็ติดขัดเรื่องเครื่องมือ จึงขอให้ทางจังหวัดส่งเรื่องนี้เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

ในส่วนของปัญหายาเสพติด นายกรัฐมนตรีระบุว่า เป็นปัญหาใหญ่ เพราะแม้ว่าจะจับได้เยอะขึ้น แต่ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทย ในช่วง 10 ปีหลังปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นเยอะมาก ควบคู่ไปกับเรื่องของหนี้นอกระบบก็สูงขึ้น ที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าจำนวนผู้มาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบยังน้อยอยู่ ซึ่งก็เข้าใจว่ามีเรื่องผู้มีอิทธิพลต่างๆ 

 

เศรษฐากล่าวต่อว่า เรื่องสนามบินได้ให้งบประมาณไปส่วนหนึ่ง เพื่อศึกษารูปแบบและความคุ้มค่า สนามบินสารสินธุ์คือมหาสารคามบวกกับกาฬสินธุ์ ถ้าท้องถิ่นดีก็จะมีความหวัง ส่วนการปรับผังเมืองจะมีการเปลี่ยนและเร่งปรับโดยเร็ว เนื่องจากเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล 

 

ต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาที่แหลมพยอม บึงโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดได้ขอสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกลำห้วย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง 

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า “รัฐบาลขอเรียนตรงๆ ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องการไม่ท่วม ไม่แล้ง ท่านจะมีน้ำใช้ตลอดฤดูฝนและน้ำจะไม่ท่วม ท่านก็จะสามารถปลูกพืชผลได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้อง 3 เท่าตัวในระยะเวลา 4 ปีที่เราเป็นรัฐบาล” 

 

นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่า เรื่องการคมนาคมและสาธารณสุขก็เป็นตัวสำคัญ เราจึงมีการพัฒนายกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรครักษาได้ทุกที่ และขยายต่อไปทั่วประเทศ จากนั้นได้เดินทักทายประชาชน พร้อมยืนยันว่า เงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต​ 10,000 ​บาท ​ได้แน่นอน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising