×

ไทยเปิดฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว ‘อินเดีย-ไต้หวัน’ เป็นเวลา 6 เดือน เริ่ม 10 พ.ย. นี้

31.10.2023
  • LOADING...
อินเดีย-ไต้หวัน ฟรีวีซ่า

ประเทศไทยหวังใช้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวันสามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า 

 

ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการของการกำหนดให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอินเดียและไต้หวันเป็นรายชื่อประเทศ / ดินแดน ในประกาศกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วันตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567 (ระยะเวลา 6 เดือน) ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของชาวอินเดียและไต้หวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจและการต่างประเทศในภาพรวม 

 

นอกจากนี้ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงให้กำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการออกประกาศ มท. ฉบับดังกล่าวภายหลังครบระยะเวลา 6 เดือนที่ประกาศไว้

 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาข้อมูลนักท่องเที่ยวจากอินเดียและไต้หวันพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กันยายน 2566 มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยราว 1.16 ล้านคน และคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2566 จะมีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยอีกประมาณ 1.55 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายประมาณ 41,000 บาทต่อการมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง ขณะที่ไต้หวันใช้จ่ายประมาณ 43,000 บาทต่อการมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง คาดว่าภายในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันเดินทางเข้าไทยประมาณ 700,000 คน

 

ส่วนภาพรวมในปีนี้จนถึงปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 20 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่เดินทางมามากที่สุดกว่า 3 ล้านคน รองลงมาคือจีนที่ประมาณ 2.65 ล้านคน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising