×

สมาคมแบงก์ย้ำ ฝืนตรึง ดอกเบี้ย ให้นานที่สุด จ่อขยับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ก่อน ส่วนกลุ่มเปราะบางยังดูแลใกล้ชิด

10.08.2022
  • LOADING...
สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทยยันปรับขึ้น ดอกเบี้ย อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวทาง Smooth Takeoff ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้คำมั่นดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง พร้อมติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการดูแลคุณภาพสินเชื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหน้าผาเอ็นพีแอล (NPLs Cliff) ซึ่งอาจจะกลายเป็นความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจไทย

 

ผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย ระบุว่า สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.75% ในวันนี้ (10 สิงหาคม) สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกได้ตระหนักถึงผลกระทบของลูกค้าและประชาชน โดยพร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ให้แนวทางการปรับนโยบายการเงินของไทยให้เข้าสู่ภาวะปกติในรูปแบบ Smooth Takeoff โดยจะปรับขึ้นนโยบายดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ควบคู่ไปกับการดูแลลูกค้ารายย่อยและ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติ

 

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความเหมาะสมทั้งฝั่งของลูกค้าเงินฝากและเงินกู้ รวมถึงจังหวะและขนาดของการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อลดแรงกดดันของเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ไม่ให้เกิดการสะดุดของการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

 

มาตราการประคองลูกหนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ผยง ศรีวานิช ยังระบุว่า เพื่อประคองลูกหนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านดอกเบี้ย ธนาคารยังมีมาตรการแก้หนี้ระยะยาวผ่านโครงการปรับโครงสร้างหนี้อย่างตรงจุดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน เพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปี 2566 รวมถึงมาตรการเพิ่มสภาพคล่องผ่านสินเชื่อฟื้นฟู ซึ่งดำเนินการจนถึงเดือนเมษายน 2566 

 

นอกจากนี้ แต่ละธนาคารก็ได้จัดทำทางเลือกการให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานะของลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมและตรงจุด

 

โดยสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกจะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการดูแลคุณภาพสินเชื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหน้าผาเอ็นพีแอล (NPLs Cliff) ซึ่งจะกลายเป็นความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจไทย เพราะแม้สถานการณ์ลูกค้าโดยรวมดีขึ้นจากช่วงที่วิกฤตโควิดส่งผลกระทบรุนแรง แต่มีกลุ่มที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ต้องได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการจำนวนมาก

 

คาดลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจ่อเพิ่มขึ้น

ผยง ศรีวานิช เปิดเผยอีกว่า ก่อนหน้านี้ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการทั่วไป เพื่อให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน และมาตรการเฉพาะ เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างตรงจุด โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 มีลูกค้าเข้าร่วมมาตรการสูงถึง 6.1 ล้านบัญชี คิดเป็นยอดหนี้รวม 4.2 ล้านล้านบาท หลังสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้น 

 

ล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2565 ลูกค้าภายใต้มาตรการลดลงเหลือ 1.6 ล้านบัญชี คิดเป็นยอดหนี้เกือบ 2 ล้านล้านบาท ผ่านการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ SMEs ผ่านสินเชื่อฟื้นฟูและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้

 

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นการฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึงในรูปแบบ The New K-shaped Economy และมีปัจจัยความท้าทายรอบด้าน จากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น กระทบกับค่าครองชีพและต้นทุนของภาคธุรกิจ อาจทำให้ลูกค้าบางกลุ่มกลับเข้ามาใช้มาตรการอีกครั้งในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้

 

ลูกค้ารายใหญ่เสี่ยงถูกปรับดอกเบี้ยขึ้นก่อนลูกค้ากลุ่มเปราะบาง

ผยง ศรีวานิช ระบุอีกว่า มีความเป็นไปได้ที่ลูกค้ารายใหญ่จะถูกปรับขึ้นดอกเบี้ยก่อน เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ซึ่งมีความยืดหยุ่น จะสามารถสะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงได้ก่อน ส่วนลูกค้ารายย่อยซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทั้งสินเชื่อ เช่าซื้อ บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัย แม้จะใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว แต่ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนคงที่ จึงได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่มากนัก

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าเปราะบางจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยจะชะลอการปรับดอกเบี้ยให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนลูกค้าที่เหลือก็จะพยายามชะลอ แต่ต้องพิจารณากลไกของตลาดว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) อย่างไรต่อการปรับขึ้นของดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงพิจารณาโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน แต่ต้องรักษาให้มีความสมดุลกันของลูกค้าเงินฝากและลูกค้าเงินกู้ 

 

สำหรับคำถามว่า ธนาคารพาณิชย์ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยได้ถึงเมื่อไร ผยงยืนยันว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยออกไปให้มากที่สุด แต่จะยาวนานแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาตอบสนองของตลาด หรือต้องดูว่าตลาดการเงินจะได้รับผลกระทบมากแค่ไหน 

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising